Senior kommunikasjonsrådgiver

Bli kjent med NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) søker deg som ønsker å jobbe med kommunikasjon innenfor energi, klima, miljø, og naturutfordringer. Hos oss får du jobbe med hvordan samfunnet skal løse morgendagens energiutfordringer og hvordan vi skal leve trygt i et land med klimaendringene tett på.
 
Kommunikasjonsseksjonen i NVE har blant annet ansvaret for mediehåndtering, sosiale medier, digitale kanaler, grafisk design og internkommunikasjon. Vi skal erstatte en medarbeider som har fått nye oppgaver og søker nå en erfaren rådgiver.
 
Det er betydelig interesse rundt NVEs virksomhet både i media og samfunnet for øvrig. Som kommunikasjonsrådgiver hos oss vil du få jobbe tett på sentrale saker i samfunnsdebatten og ha en viktig rolle i beredskapssituasjoner. 

Arbeidsoppgaver

 • Være strategisk og operativ rådgiver og sparringspartner for NVEs ledere
 • Planlegge og gjennomføre kommunikasjonstiltak og aktiviteter knyttet til NVEs virksomhet
 • Bistå journalister som henvender seg til NVE, selge inn saker til media, forberede talspersoner og enkelte ganger uttale seg i media på vegne av NVE
 • Produsere redaksjonelle saker og annet innhold til NVEs interne og eksterne kanaler
 • Delta i NVEs beredskapsarbeid i forbindelse med flom-, skred og krevende situasjoner i kraftforsyningen
 • Delta som kommunikasjonsressurs i ulike prosjekter
 • Planlegge og gjennomføre ulike arrangementer

Kvalifikasjoner

Krav:

 • Relevant utdanning innen kommunikasjon/politikk/media/markedsføring
 • Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Erfaring med mediehåndtering
 • Flere års relevant erfaring fra kommunikasjonsarbeid

Den ideelle kandidaten har også:

 • Erfaring fra rådgiving i én eller flere store organisasjoner
 • God innsikt i og interesse for norsk politikk - særlig energi-, miljø-, distrikts-, natur- og klimapolitikk
 • Erfaring med internkommunikasjon i endringsprosesser 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, engasjert og strukturert arbeidsform
 • God evne til å samarbeide på tvers av organisasjonen og jobbe i team
 • Serviceinnstilt med sosial omgangsform
 • Svært gode kommunikasjonsegenskaper
 • Effektiv med høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

 • mulighet til å jobbe med kommunikasjon innenfor viktige samfunnsområder
 • en sterk kunnskapsorganisasjon
 • et sterkt faglig miljø
 • rom for personlig utvikling innenfor kommunikasjonsfaget
 • flotte lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser
 • årslønn innenfor spennet kr 600 000 – 750 000 i stillingskode rådgiver/seniorrådgiver (1434/1364). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på  Arbeidsgiverportalen.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. 

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CV-er eller dokumenter som vedlegges).  Kontaktinfo: Kristian Løksa, kommunikasjonsdirektør tlf.: 934 52 603 eller Christina Wachter, HR-kontakt tlf.: 920 65 215

Om arbeidsgiveren

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Søknadsfrist: 18.04.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kontaktperson:
Kristian Løksa, kommunikasjonsdirektør
Tlf: 934 52 603

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler