Senior-/prosjektarkitekt

Avdeling for byggeprosjekter består av 6 enheter som behandler alle typer byggesøknader. Avdelingen veileder brukere og behandler byggesøknader og klager på vedtak.
 
Utlyst stilling er plassert i Enhet vest

Vil du arbeide med utfordrende oppgaver i et spennende og tverrfaglig miljø?

Vil du skaffe deg viktig erfaring og etterspurt kompetanse innen offentlig regelverk for oppføring av byggetiltak og videreutvikling av eiendommer?

Avdeling for byggeprosjekter søker etter arkitekt eller bygningsingeniør gjerne med bakgrunn fra offentlig forvaltning, byggebransjen, arkitekt-/ ingeniørkontor eller tilsvarende. Du skal arbeide som saksbehandler i byggesaksbehandlingen hvor hovedoppgaven er å skrive saksfremstillinger i byggesaker, herunder følge opp eventuelle klager i byggesakene du har behandlet og delta i møter og forhåndskonferanser. Som senior saksbehandler skal du i tillegg delta i opplæring og veiledning, og kan få ansvar for utviklingsoppgaver.
 
Ved eventuell intern ansettelse kan det blir ledig annen tilsvarende stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til den utlyste stillingen. Lønnsplasseringen for denne stillingen kan være noe lavere enn utlyst stilling. Oppgi i søknaden om dette er av interesse.

Vi tilbyr

 • Interessante faglige utfordringer og faglig utvikling i Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling
 • Et meget godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kolleger i et tverrfaglig miljø
 • Fadderordning og opplæringsprogram
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden, i organiserte grupper og/eller i eget treningsrom
 • Lyse kontorlokaler i åpent landskap, sentralt i Oslo
 • Lønn for prosjektstilling etter lønnstrinn 40 - 48 som tilsvarer en årslønn fra kr 546 400 til kr 633 200 pr. år
 • Lønn for seniorstilling etter lønnstrinn 49 - 55 som tilsvarer en årslønn fra kr 644 700 til kr 723 900 pr. år

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra høyskole/universitet som arkitekt på mastergradsnivå, bygningsingeniør med utdanning minimum på bachelorgradsnivå, samfunnsgeograf, arealplanlegger eller landskapsarkitekt med utdanning på mastergradsnivå
 • Du må ha meget gode fremstillingsevner i norsk, både skriftlig og muntlig
 • Relevant arbeidserfaring som relaterer seg til våre arbeidsområder er et fortrinn for stilling på prosjektnivå og et krav for stilling på seniornivå
 • Du må ha kunnskap om arkitekturfaglig tema som byutvikling, arkitektur, bokvalitet og byggverk som setter deg i stand til å gjøre gode arkitektur- og byggesaksfaglige vurderinger
 • Som senior må du ha kunnskap om offentlig forvaltning
 • Søkere med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper

 • Du må ha evne til å finne korrekt faglig kvalitet og nivå i arbeidet
 • Du er løsningsorientert og samarbeider godt med andre
 • Du har høy arbeidskapasitet og leverer oppgaver innen frist
 • Du er serviceinnstilt og setter brukeren i fokus
 • Du tilegner deg kunnskap raskt
 • Du er positiv og omgjengelig
 • Som senior er det et krav at du har evne til å bidra aktivt i faglige diskusjoner

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 13.04.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler