Senior-/prosjektarkitekt

Vi arbeider med prosjektbasert byutvikling hvor bærekraft, arkitektonisk kvalitet og resultater som gir merverdi for byen er særlig viktig. Vi tar prosjektene fra det er klart at ny reguleringsplan er nødvendig og til ferdigstilling av den nye bebyggelsen. Arbeidet foregår i tverrfaglige enheter. Vår viktigste oppgave er å bidra til at hver enkelt plan- og byggesak gir kvalitet til byen, ved å utvikle prosjektene i sammenheng med omkringliggende byområder. Avdeling for områdeutvikling består av 6 geografiske enheter som behandler innsendte reguleringsplaner og stab.
 
Vi søker en engasjert medarbeider med arkitektur- og planfaglig kompetanse, som også er opptatt av byforming. Enhet sør har sine hovedoppgaver i området fra Bryn i nord til kommunegrensen i sør. Oppgavene våre løses i spennet mellom innpassing av utbyggingsprosjekter i etablerte småskala- boligområder og store transformasjonsprosjekter som innebærer etablering av nye bymessige områder. I vårt arbeid er det viktig å ha forståelse for målsetningene for byutviklingen, og øye for detaljene som faktisk sikrer de ønskede kvalitetene. Det er dessuten viktig å bidra til fremdriften i reguleringsprosessene.
 
Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til den utlyste stillingen.

Vi tilbyr

 • Interessante faglige utfordringer
 • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kolleger i et tverrfaglig miljø
 • Lyse lokaler i åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo
 • Gode pensjons, låne- og forsikringsvilkår
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden, i organiserte grupper eller i eget treningsrom
 • For seniornivå: Lønnstrinn 49-52, som tilsvarer fra 644 700 til kr 680 800 pr. år
 • For prosjektnivå: Lønnstrinn 42-48 som tilsvarer fra kr 565 800 til kr 633 200 pr. år

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som sivilarkitekt, arealplanlegger, landskapsarkitekt, samfunnsgeograf, samfunnsviter med plankompetanse, eller annen planfaglig kompetanse kan også være aktuelt
 • Det er ønskelig med illustrasjonskompetanse
 • God planfaglig kompetanse i kombinasjon med arkitektur- og byformkompetanse
 • God kjennskap til plan- og bygningsloven
 • Erfaring med plan- og byggesaksbehandling tillegges vekt
 • Relevant erfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet
 • Vi ønsker primært en seniorarkitekt - for å bli vurdert som seniorarkitekt kreves 5 års erfaring fra relevante fagområder
 • for prosjektarkitekt er det ønskelig med 3 års erfaring fra relevante fagområder
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker 

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å gjøre gode faglige vurderinger rundt byutvikling og byforming
 • Du ser løsninger og har evne til å drive frem gode faglige prosesser
 • Du samarbeider og kommunisere godt med andre, både med kolleger og i eksterne møter
 • Du er en person med høy arbeidskapasitet

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 11.10.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, Avdeling for områdeutvikling
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler