Senior-/prosjektingeniør

Teknisk fagavdeling søker deg som er interessert i eiendomsfag, liker utfordringer og som synes det er spennende å jobbe med lovverket. Er du personen vi søker, ikke nøl, søk.
 
Enhet for delingssøknader og seksjonering behandler eiendomssaker etter plan- og bygningsloven og eierseksjonsloven. Omforming av eiendom og dannelse av nye matrikkelenheter er et spennende fagfelt med mange utfordringer. Vi har behov for medarbeidere som kan møte disse utfordringene.
 
Enheten utøver brukerveiledning, søknadsbehandling, klagesaksbehandling og bidrar ved behov i utarbeidelse av høringssvar og utredninger.
 
Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til den utlyste stillingen. Lønnen kan være lavere enn den annonserte stillingen. Oppgi i søknaden hvis dette er av interesse.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • Trening i arbeidstiden, for eksempel yoga, boksing og fotball
 • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring
 • Fleksitid
 • Lyse lokaler i åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo og med egen kantine
 • for seniornivå: Lønnstrinn 49-55 som tilsvarer fra kr 644 700 til kr 723 900 pr. år
 • for prosjektnivå: Lønnstrinn 41-49 som tilsvarer fra kr 555 600 til kr 644 700 pr. år

Etaten har for tiden hjemmekontor på grunn av corona-situasjonen

Kvalifikasjoner

For begge stillingsnivå: 

 • Du har utdanning fra universitet /høyskole eller tilsvarende innen eiendomsfag
 • Det er en fordel med erfaring innen eiendomsutvikling/eiendomsutforming
 • Du har kjennskap til offentlig forvaltning, plan- og bygningsloven og eierseksjonsloven
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

I tillegg for seniornivå:

 • Du har utdanning fra universitet /høyskole på mastergradsnivå eller tilsvarende, som eiendomsfag, rettsvitenskap, jordskiftekandidat o.l. 
 • Du må ha god eiendomsfaglig forståelse av komplekse eiendomsstrukturer
 • Du har veldig god kjennskap til offentlig forvaltning, plan- og bygningsloven og eierseksjonsloven

For begge nivåer:

 • Du uttrykker deg svært godt på norsk både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du er kvalitetsbevisst, tydelig, ryddig og strukturert
 • Du kan jobbe selvstendig med sakene
 • Du er løsningsorientert og har gode analytiske evner
 • Du er leveringsdyktig og leverer innenfor gitte rammer
 • Du opptrer profesjonelt til enhver tid; saklig, redelig, nøyaktig og upartisk
 • Du evner å formidle budskapet skriftlig og muntlig på en nøyaktig, ryddig og strukturert måte

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 01.11.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, Teknisk fagavdeling
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler