Senior rådgivere Server & Lagring, Nettverk, Arbeidsflate og Fellesfunksjoner

Sykehuspartner er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi betjener helseforetakene i Helse Sør-Øst med IKT, lønn og personal, prosjekttjenester, samt innkjøp og logistikk. Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse utvikler vi fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at 80.000 helsearbeidere får frigitt tid og ressurser til behandling av pasienter. Vi jobber målrettet innen tre fokusområder: Leveransekraft, verdi for kunden og best på helseteknologi. Slik strekker vi oss mot vår visjon:
En partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartners nye målbilde vektlegger tjenesteorientering med fokus på kostnadseffektivitet. Et av virkemidlene for å oppnå målet er å integrere standard tjenestekomponenter fra interne og eksterne leverandører for å bygge enhetlige kundetjenester.

Virksomhetsområdet Produksjon er ansvarlig for sikker og stabil drift og vedlikehold av avtalte tjenester til helseforetakene i Helse Sør-Øst, samt at disse leveres i henhold til SLA og på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Virksomhetsområdet Produksjon består av fire avdelinger, hvor Basistjenester er avdelingen som er ansvarlig for å levere stabile og sikre infrastrukturtjenester.
En vesentlig del av produksjonen av infrastrukturtjenestene vil fra medio 2017 bli levert av en ekstern partner. I denne forbindelse skal det etableres nye stillinger som vil være knyttet til de tjenesteutsatte områdene Server & Lagring, Nettverk, Arbeidsflate og Fellesfunksjoner i seksjon Eksterne Tjenester under avdeling Basistjenester. Eksterne Tjenester skal sikre at leveransene fra 3.partsleverandører leveres som helhetlige tjenester i henhold til inngåtte avtaler. Seksjonen skal videre sikre at avtalte tjenestekomponenter innenfor området leveres i henhold til avtalt kvalitet og er kostnadseffektive.

De vi søker skal innenfor en kontraktsfestet styrings- og samarbeidsmodell fungere som Basistjenesters tjenestekomponenteier innen eget fagområde. Det vil imidlertid være en rekke roller i Sykehuspartner som vil dele ansvar for styring, utvikling og oppfølging av leveranser fra ekstern partner. De må også derfor ha evne og vilje til å tre inn i en rolle der hovedvekt legges på oppfølging av de resultater ekstern partner skaper, i forhold til
• Funksjonelle krav som Sykehuspartner har spesifisert
• Avtalte SLA’er og KPI’er
• Avtalte prismodeller og Sykehuspartners budsjetter og prognoser

Stillingene vil i liten grad kreve høy/spiss IT-teknisk kompetanse innenfor fagområdet, men god IT-kompetanse vil absolutt være en fordel i kombinasjon med gode administrative evner og anlegg. Siden seksjonen er under etablering og leveransemodellen endres fra dagens situasjon, må du være motivert for å delta aktivt i utviklingen av seksjonen og bidra bredt i ivaretakelsen av seksjonens og avdelingens oppgaver.

Søknader blir vurdert fortløpende.

Vi tilbyr

En utfordrende stilling i et spennende fagmiljø med høy kompetanse
Interessante, utviklende og varierte arbeidsoppgaver
Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
Fleksible arbeidstidsordninger
Lønn etter avtale

Kvalifikasjoner

En god forståelse av organisasjonens rolle som tjenesteleverandør, og de tjenester som tilbys kunder / brukere
Forståelse for tjenesteleveransemodell og arbeidsfordeling
Erfaring fra store virksomhetskritiske IKT miljøer
Bred teknisk forståelse innen området
Lang og relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for utdanningskravet

Personlige egenskaper

Dyktig til å kommunisere både skriftlig, muntlig
Evne til å skape tillit og samhandling internt i seksjonen og Sykehuspartner samt inn mot eksterne leverandører
Strukturert, handlekraftig og løsningsorientert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: Snarest

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:

Hoffsveien 1D
0275 Oslo

Kontaktperson:
Ståle Sivertsen
Tlf: 40474931

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler