Senior utvikler på vei til nye utfordringer!

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger. 

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Utvikling er gøy. Veldig gøy. Samtidig er det noen som etter mange år med koding tenker det er fint å prøve noe litt annet - uten å miste kontakten med kodingen. Da har vi muligheten for deg: arkitekt i Skatteetaten.

Er du allerede arkitekt? Ta kontakt, vi har andre stillinger du kan være interessert i!

Skatteetaten fortsetter den storstilte digitaliseringen og trenger gode arkitekter til å bringe oss videre. Vi planlegger å bruke flere milliarder på digitalisering av innkrevingsområdet. Da trenger vi flinke folk på laget som kan sette retning.

Litt om arkitektrollen i Skatteetaten
Autonome team er fint. Det elsker vi. Samtidig tror vi det er det noe optimistisk å tenke at 20 autonome team skal organisere seg selv og håpe at alle går i noenlunde samme retning. Det er her du eventuelt kommer inn i bildet.

Din jobb er å sette hovedretning i forkant av de store utviklingstiltakene. Du vil typisk følge et tiltak fra første idé til ferdigstillelse. Underveis kan du være med og kode; arkitektene våre bruker i gjennomsnitt 25% av tiden sin på akkurat det. Slik forblir du relevant som arkitekt.

Hvorfor Skatteetaten
Skatteetaten har gjennom en årrekke vært en pioner innen digitalisering av offentlig sektor og nå fortsetter vi i enda større tempo. Neste steg i vår store digitalisering er innkrevingsområdet – og med det nesten all offentlig innkreving. Der trenger vi gode arkitekter både i planlegging- og gjennomføringsfasene.

Mange av oss har deltatt i store prosjekter og tiltak uten å ha fått muligheten til å sette rammene for dem. Nå har du muligheten til å selv være med å bestemme og sette retning i et av landets største digitaliseringstiltak. Du blir en del av et stort arkitektmiljø som hjelper deg å nå neste trinn i din karriere gjennom deltakelse i Norges største digitaliseringstiltak.

Litt om deg
Vi tror du er interessert i teknolog, og at du bruker tid og energi på å sette deg inn i vår virksomhet og tjenestene vi skal utvikle. Du tenker at det alltid finnes en bedre måte å jobbe på, og du er ikke den som slår deg til ro med det bestående.

God arkitektur blir først og fremst til i møte mellom flinke arkitekter og derfor trives du med å jobbe med andre mennesker. Du vet også at for å utforme virkelig gode systemer, er det viktig med tett dialog med øvrige interessenter. Det å prate med folk er derfor noe som ligger for deg.

Du synes det er gøy å kode en gang i blant. Forhåpentligvis synes du det er spennende at vi mange steder bruker moderne utviklingsverktøy med Kotlin istedenfor Java, og at vi for analyse-løsningene våre bruker Python. Du synes nok også det er artig at vi planlegger å bruke Azure for innkrevingsområdet vårt. Kanskje lurer du på hvorfor akkurat Azure?

Samtidig som du er opptatt av faget, og har et stort engasjement for jobben, setter du pris på den forutsigbarheten du får i hverdagen i Skatteetaten.

Vi er gode på å planlegge – som gir deg mulighet til å strukturere din egen hverdag.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid 
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • konkurransedyktige betingelser
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Arbeidssted: Grimstad, Mo i Rana og Oslo

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Stillingene har seks måneders prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdannelse på mastergradsnivå. Lang arbeidserfaring og stor faglig bredde kan kompensere for utdanningskravet 
 • omfattende erfaring med utforming av store IT-løsninger i komplekse virksomheter 
 • kompetanse og erfaring innen utvikling for minst ett av følgende områder:
  • store transaksjonelle IT-systemer
  • skyløsninger
  • stordata og maskinlæring
 • tidligere utviklererfaring og en del utviklerkompetanse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Skatteetaten krevde inn cirka 1351 milliarder kroner i 2019. Det er mye penger. I og med at det blir din jobb å sørge for at teknikken funker, så trives du mer enn ganske godt med mye ansvar
 • du liker bedre å gå foran enn å gå bak
 • både småprat og det å snakke i store forsamlinger er noe som ligger for deg. Du kommuniserer klart og tydelig med sterke fagmiljøer
 • 1351 milliarder er (fremdeles) mye penger. Det er et stort apparat både av mennesker og systemer som må til for å få dette til å gå rundt. Det krever at du er temmelig strukturert
 • du trives med stadig nye oppgaver og utfordringer. Aktivitetsnivået i Skatteetaten er svært høyt for tiden, og du tar gjerne nye oppgaver på strak arm

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 25.10.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Are Vennerød
Are.Vennerod@skatteetaten.no
Tlf: 920 62 647

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler