Seniorarkitekt og senioringeniør

Avdeling for byggeprosjekter består av 6 enheter som behandler alle typer byggesøknader. Avdelingen veileder brukere og behandler byggesøknader og klager på vedtak.
 
Utlyste stillinger er plassert i enhet Nord


Vil du arbeide med utfordrende oppgaver i et spennende og tverrfaglig miljø og utforme Oslos bygningsomgivelser?
Vil du skaffe deg viktig erfaring og etterspurt kompetanse innen offentlig regelverk for oppføring av byggetiltak og videreutvikling av eiendommer?

Avdeling for byggeprosjekter søker etter arkitekt, jurist eller bygningsingeniør med bakgrunn fra offentlig forvaltning, byggebransjen, arkitekt-/ ingeniørkontor eller tilsvarende. Du skal arbeide som senior saksbehandler i byggesaksbehandlingen hvor hovedoppgaven er å behandle byggesøknader, herunder følge opp eventuelle klager i byggesakene du har behandlet og delta i møter og forhåndskonferanser. Du vil også delta i opplæring og veiledning, og kan få ansvar for utviklingsoppgaver.
 
Ved eventuell intern ansettelse kan det blir ledig andre tilsvarende stillinger. Stillingene vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til utlyste stilling. Avlønning kan være lavere enn de utlyste stillingene. 

Vi tilbyr

 • Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling
 • Interessante faglige utfordringer og faglig utvikling
 • Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling
 • Bidra i opplæringsvirksomhet internt og eksternt
 • Muligheter for å være stedfortreder/representant for leder i arbeidsgrupper / forum
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden, i organiserte grupper og/eller i eget treningsrom
 • Kontorlokaler sentralt i Oslo
 • Lønn etter lønnstrinn 49-58 som tilsvarer en årslønn på kr 644 700 til kr 769 300 pr år

Kvalifikasjoner

 • Du er utdannet arkitekt eller jurist med mastergrad eller bygningsingeniør med utdanning minimum på bachelorgradsnivå, samfunnsgeograf, landskapsarkitekt eller arealplanlegger med utdanning på mastergradsnivå.
 • Du må ha minimum 3 års relevant arbeidserfaring som relaterer seg til våre arbeidsområder. Det kan være erfaring fra byggesaksbehandling, offentlig forvaltning, erfaring fra byggebransjen, arkitekt-/ ingeniørkontor eller tilsvarende.
 • Du må ha meget gode fremstillingsevner i norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Du må ha god kunnskap om byutvikling, arkitektur, bokvalitet og byggverk som setter deg i stand til å gjøre gode arkitektur- og byggesaksfaglige vurderinger.
 • Du må kunne håndtere komplekse faglige problemstillinger innen plan- og byggesaksfaget.
 • Du må ha kjennskap til offentlig forvaltning.
 • Søkere med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker.

Personlige egenskaper

 • Du må ha evne til å finne korrekt faglig kvalitet og nivå i arbeidet
 • Du har gode formidlingsevner og deltar aktivt i faglige diskusjoner
 • Du er selvgående, strukturert og har høy arbeidskapasitet
 • Du er løsningsorientert og er opptatt av å nå organisasjonens mål
 • Du har evne til å prioritere og å gjennomføre
 • Du leverer saker med høy kvalitet innen fastsatte frister

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 07.06.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler