Seniorarkitekt

Seniorarkitekt for arbeid med ny storbylegevakt i Utviklings- og infrastrukturavdelingen

Ønsker du å bidra til at den nye storbylegevakten og Aker sykehus blir et godt område for brukerne og resten av Oslos befolkning?


Plan- og bygningsetaten søker en byplanlegger med erfaring fra reguleringsarbeid som kan bidra til at den nye storbylegevakten blir en del av et nytt sykehusområde med kvaliteter for byen. Storbylegevakten er et viktig prosjekt for Oslo kommune, og reguleringsplanen må sees i sammenheng med nåtidig og fremtidig situasjon for hele Aker sykehusområde. Vi arbeider med prosjektbasert byutvikling hvor bærekraft, arkitektonisk kvalitet og resultater som gir merverdi for byen er særlig viktig.

Du skal saksbehandle reguleringsplanen for ny storbylegevakt i tett samarbeid med andre deler av Oslo kommune. Du skal skrive gode og tydelige saksfremlegg, og bidra til konstruktiv og tydelig samhandling med andre kommunale aktører.

Stillingen er midlertidig ut 2018, og den er plassert i sosial infrastrukturenhet.

Vi tilbyr

en jobb i Norges største fagmiljø innenfor byutvikling
lønn etter lønnstrinn 49-53, som tilsvarer en årslønn på kr 617 300 – 664 500
gode ordninger for pensjon, lån og forsikring
fleksitid
trening i arbeidstiden, for eksempel yoga, boksing og fotball
en arbeidsplass i lyse lokaler med åpent landskap sentralt i Oslo
faglig fordypning, blant annet regelmessige foredrag og fagmøter
et godt og innholdsrikt nyansattprogram

Kvalifikasjoner

Du har høyere utdanning fra universitet/høgskole med relevant fagkrets, fortrinnsvis som , arkitekt, samfunnsgeograf, byplanlegger, landskapsarkitekt, samfunnsviter, naturviter eller annen planfaglig kompetanse.
Du har minimum 3 års erfaring fra arbeid med reguleringsplanlegging enten fra privat eller offentlig sektor i Oslo kommune.
Du skriver og snakker meget godt norsk.

Personlige egenskaper

Du er opptatt av hvordan de fysiske rammene bidrar til å forme hverdagen vår.
Du liker å jobbe sammen med andre mennesker, og bidra i utviklingen av et felles fagmiljø.
Du kan og ønsker å formidle faglige komplekse problemstillinger til andre på en oversiktlig, enkel og klargjørende måte.
Du trives med mye å gjøre, og kan se helhet og prioritere.
Da dette er en stilling hvor du vil jobbe tett med ulike deler av Oslo kommune må du ha god rolleforståelse.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.10.2017

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Utviklings- og infrastrukturavdelingen
Vahls gate 1
0102 Oslo

Kontaktperson:
Marianne Aas
Tlf: 417 60 729

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler