Seniorarkitekt

Avdeling for byutvikling har et tverrfaglig miljø med ca. 60 medarbeidere og er organisert i fem enheter. Avdelingen  arbeider med overordnet areal- og transportplanlegging som avklarer rammer for enkeltprosjekter. Sentrale oppgaver er kommunedelplaner, områdereguleringer og andre typer områdeplaner, utredninger og analyser. Politiske organer, offentlige instanser samt allmennheten er viktige kundegrupper for avdelingen.  
   
Avdeling for byutvikling søker byplanlegger.
  
Groruddalsenheten er en av fem enheter i avdeling for byutvikling, og har ledig stilling som seniorarkitekt.  Enheten lager overordnede planer for fortetting og ny byutvikling i Groruddalen. Sentrale oppgaver er blant annet  tilrettelegging for transformasjon og ny byutvikling i typiske industriområder som Rommen og Kjelsrud,  fortetting rundt T-banestasjonsområder som Rødtvet, Stovner og Furuset og i knutepunkt som Grorud  jernbanestasjon. Enheten har også en viktig rolle i gjennomføringen av Groruddalssatsingen.  Groruddalssatsingen er Oslo kommunes og statens felles innsats for å skape varige forbedringer i etablerte  lokalsamfunn med levekårsutfordringer i Groruddalen.
 
Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen tilsvarende stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt
innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet.
Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til utlyste stilling.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • Lyse lokaler i åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo og med egen kantine
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordringer
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden organisert i grupper og/eller i eget treningsrom
 • Lønnstrinn 50-60 som tilsvarer fra kr 656 900 til kr 800 400 pr. år

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning – byplanlegger/arkitekt/ ingeniør
 • Lang erfaring med byplanfaglig arbeid og å lede store kompliserte planprosesser
 • God kunnskap og erfaring med bruk av digitale illustrasjonsverktøy
 • Innsikt i og erfaring med transport og infrastruktur som del av byplanarbeidet 
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kunnskap og erfaring med relevant lovverk
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til  utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper

 • Sterk interesse, engasjement og erfaring med byutviklingsarbeid
 • Dyktig på å formilde byplanfaget - til kolleger og eksterne
 • Arbeider strukturert, analytisk og målrettet
 • Kreativ og positiv, har evne til å arbeide både selvstendig og i team

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 28.07.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler