Seniorarkitekt

Vil du arbeide med utfordrende oppgaver i et spennende og tverrfaglig miljø?
Er du opptatt av dine bygde omgivelser og utviklingen i Oslo by?
Vil du skaffe deg viktig erfaring og etterspurt kompetanse innen offentlig regelverk for behandling av byggesøknader?
 
Avdeling for byggeprosjekter består av 7 enheter som behandler alle typer byggesøknader. Avdelingen veileder brukere og behandler byggesøknader og klager på vedtak. Vi piloterer stadig nye arbeidsformer for å kunne levere best mulig service til våre kunder.
 
Utlyst stilling inngår i enhet tett by øst.
 
Du skal arbeide som senior saksbehandler i byggesaksbehandlingen hvor hovedoppgaven er å skrive saksfremstillinger i byggesaker, herunder følge opp eventuelle klager i byggesakene du har behandlet og delta i møter og forhåndskonferanser. Du vil også delta i opplæring og veiledning, og kan få ansvar for utviklingsoppgaver.
 
Ved eventuell intern ansettelse kan det blir ledig annen tilsvarende stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til den utlyste stillingen. Avlønning kan være lavere enn den utlyste stillingen. Oppgi i søknaden om dette er av interesse.

Vi tilbyr

 • Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling
 • Interessante faglige utfordringer og faglig utvikling
 • Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling
 • Et meget godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kolleger
 • Gode faglige systemer og opplæring av nyansatte
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden
 • Lønn etter lønnstrinn 49-55 som tilsvarer fra kr 650 600 til kr 730 500 pr år

På grunn av koronasituasjonen har Plan- og bygningsetaten for tiden hjemmekontor. Intervju vil derfor foregå digitalt.

Kvalifikasjoner

 • Du er utdannet arkitekt på mastergradsnivå eller annen utdanning relatert til byutvikling og byggverk
 • Du må minimum 5 års relevant arbeidserfaring fra byggesaksbehandling, offentlig forvaltning, erfaring fra byggebransje, arkitekt-/ ingeniørkontor eller tilsvarende
 • Du må ha meget gode fremstillingsevner i norsk, både skriftlig og muntlig
 • Du må ha bred kompetanse som setter deg i stand til å gjøre gode arkitektur- og byggesaksfaglige vurderinger
 • Du må ha god rolleforståelse og kunne håndtere komplekse faglige problemstillinger innen plan- og byggesaksfaget
 • Du må ha kommunikasjons- og veiledningskompetanse
 • Søkere med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper

 • Du må ha evne til å finne korrekt faglig kvalitet og nivå i arbeidet
 • Du må ha evne til selvstendig å se behov, og å ta ansvar
 • Du må kunne prioritere og å gjennomføre
 • Du er pragmatisk, selvgående og har helhetsforståelse
 • Du har høy arbeidskapasitet og leverer oppgaver innen frist
 • Du er faglig trygg og engasjert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 14.03.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, avdeling for byggeprosjekter
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler