Seniorarkitekt

Avdeling for byutvikling er på jakt etter en erfaren arkitekt eller planlegger til gjennomføring av byutvikling i  enhet for Hovinbyen og Indre by.

Hovinbyen er Norges største og mest komplekse transformasjonsområde og er under utvikling basert på Strategisk plan for Hovinbyen og oppfølgende veiledende planer for offentlige rom (VPOR) for en rekke delområder. Våre ambisjoner å få til god byutvikling av flerfunksjonelle byområder og samtidig tilrettelegge for god tilgang på nye boliger i Oslo.

Vi ønsker å styrke vårt tverrfaglige team med deg som har erfaring fra og lyst til å jobbe med gjennomføring av overordnede planer i komplekse bystrukturer. Vi er opptatt av å bidra til at politiske og overordnede ambisjoner kommer tydelig til uttrykk i den byggede byen. Vår innsats er både knyttet til å få på plass de store strukturene (f.eks. aksene i Hovinbyen, Den grønne ringen), men samtidig styrke sammenhengen fra de store grep, gjennom detaljregulering og ned i den enkelte byggesak. 

Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen tilsvarende stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men  med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet.  Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til den utlyste stillingen.  Lønn vil kunne være lavere enn den utlyste stillingen. Oppgi i søknaden om dette kan være av interesse.

På grunn av koronasituasjonen har Plan- og bygningsetaten for tiden hjemmekontor. Intervjuer vil derfor foregå digitalt.

Vi tilbyr

 • en jobb i Norges største fagmiljø innenfor byutvikling
 • en arbeidsplass i lyse lokaler med åpent landskap sentralt i Oslo, forhåpentligvis i en miks med hjemmekontormuligheter fra høsten 2021
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • faglig fordypning, blant annet regelmessige foredrag og fagmøter
 • et godt og innholdsrikt nyansattprogram
 • lønn etter lønnstrinn 51‒55, som tilsvarer en årslønn fra kr 674 900 til kr 730 500 pr. år

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant 5-årig mastergrad eller tilsvarende, samt 5 års relevant arbeidserfaring. Kravet kan fravikes for særskilt gode kandidater med minst 3 års relevant høyere utdanning og særskilt relevant arbeidserfaring.
 • Det er fordel om du har kunnskap om planprosesser i Oslo kommune og kjenner byen og dens utfordringer.
 • Samtidig ønsker vi at du er prosess- og utviklingsorientert – vi må løse mange oppgaver i løp som ikke er ferdig fastlagt.
 • Relevant praksis fra både offentlig og privat sektor er en stor fordel. 
 • Du må uttrykke deg meget godt på norsk både muntlig og skriftlig.
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle krav til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker.

Personlige egenskaper

 • Evne til å oppnå resultater og tålmodighet i lange prosesser er viktig.
 • Det samme gjelder serviceinnstilling, evne til samarbeid og motivasjon for utvikling av egen og andres kompetanse.
 • Du kan strukturere og lede arbeids- og utviklingsprosesser med tverrfaglige team.
 • Du jobber metodisk for å finne frem til kritiske suksessfaktorer og tiltak for å sikre måloppnåelse. Du vet hva dette innebærer, eller er innstilt på å tilegne deg en slik metodikk.
 • Du formidler sammensatte budskap på en tilpasset og lettfattelig måte for målgruppen, enten dette er ledere, tverrfaglige team, ferske saksbehandlere eller eksterne aktører (politikere, innbyggere, utbyggere, andre etater og fagfolk).
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Du angriper utfordringer med et alternativt blikk, du sikrer at du har nødvendig mandat og «står i stormen».

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 20.06.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, avdeling for byutvikling
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler