Senioringeniør

Vil du være med å bidra til at byen bygges med god kvalitet og trygge bygg?

Enhet for byggetilsyn har som hovedoppgave å følge opp at byggeaktivitetene i byen er i samsvar med lov- og regelverk og gitte tillatelser. Vi deltar i Oslo kommunes arbeid mot arbeidslivskriminalitet og dette er et arbeid som vi ønsker å videreutvikle. I jobben vil du kunne kombinere utearbeid og kontorarbeid. Vi jobber i team når vi er ute på befaring eller tilsyn. Vårt arbeidsmiljø er preget av engasjement og interesse for vårt fagområde.

Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen tilsvarende stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til utlyste stilling.

Vi tilbyr

Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
Lyse lokaler i åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo og med egen kantine
Gode pensjons-, låne- og forsikringsordringer
Fleksitid
Treningsmuligheter i arbeidstiden organisert i grupper og/eller i eget treningsrom
Lønnstrinn 43-48 som tilsvarer fra kr 561 600 til kr 617 000 pr. år

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning på minimum bachelornivå fra universitet eller høyskole som for eksempel jurist, ingeniør, arkitekt eller samfunnsfaglige utdanning
Kjennskap til offentlig forvaltning og plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter
Erfaring med ulovlighetsoppfølging og tilsyn
Du må beherske norsk på et høyt nivå, både muntlig og skriftlig
Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker
God forståelse for myndighetsrollen

Personlige egenskaper

Du må være strukturert og ha gode analytiske evner
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
God formidlingsevne skriftlig og muntlig
Høy arbeidskapasitet, produktivitet og evne til å prioritere vil bli særlig vektlagt

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 24.02.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Teknisk fagavdeling
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler