Senioringeniør

Enhet for analyse

Er du en erfaren planlegger med interesse for det som er under bakken?


For å sikre samordning og koordinering av tiltak i undergrunnen skal Oslo kommune for første gang utarbeide en kommunedelplan for undergrunnen, og vi søker etter en prosjektleder for dette planarbeidet. Oslo er i sterk utvikling, og sammenhengen mellom byutvikling på overflaten og rammer for styring av undergrunnen er blitt stadig viktigere. Undergrunnen utgjør en viktig ressurs for den voksende byen, og den brukes blant annet for tunneler, transportinfrastruktur, rør og kabler som forsyner byen med livsnødvendige tjenester.

Arbeidet med kommunedelplanen vil skje i nært samarbeid med andre etater, og samkjørt med arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. Den nye stillingen er også en del av en generell kompetanseheving i etaten på spørsmål knyttet til undergrunnen, der det blant annet er opprettet en ny stilling som kommunegeolog i Avdeling for geodata.

Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen tilsvarende stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til utlyste stilling. Vennligst oppgi i søknaden om dette er av interesse.

Vi tilbyr

En arbeidsplass i landets største byplanmiljø
Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
Fleksitid
Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår
Treningsmuligheter i arbeidstiden
Lønnstrinn: 49-56 som tilsvarer fra kr 628 200 til kr 721 500 pr år

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Kvalifikasjoner

Relevant høyere utdanning på masternivå – f eks ingeniør/arkitekt/planfaglig kompetanse
Kunnskap og erfaring med plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk
Bred erfaring med å lede kompliserte planprosesser i samhandling med ulike samarbeidspartnere
Teknisk forståelse og interesse for planlegging av undergrunnen
Erfaring med bruk av digitale illustrasjonsverktøy
Meget gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper

Gjennomføringsevne, fleksibilitet, evne til samarbeid og utvikling
Kreativ og positiv, evne til å arbeide både selvstendig og i team
Serviceinnstilt overfor samarbeidspartnere og brukere
Strukturert, målrettet og leveringsdyktig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 24.02.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Avdeling for byutvikling
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler