Senioringeniør

 

Avdeling for byutvikling har et tverrfaglig miljø med ca. 60 medarbeidere og er organisert i fem enheter. Avdelingen arbeider med overordnet areal- og transportplanlegging som avklarer rammer for enkeltprosjekter. Sentrale oppgaver er kommunedelplaner, områdereguleringer og andre typer områdeplaner, utredninger og analyser. Politiske organer, offentlige instanser samt allmennheten er viktige kundegrupper for avdelingen.   

Vil du delta i arbeidet med regional planlegging og utvikling for Oslo?

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt i desember 2015. For å lykkes med å nå planens mål, arbeider Oslo kommune og Akershus fylkeskommune med å følge opp planen og sikre at utviklingen i de enkelte kommuner er i tråd med planens intensjoner. Samordnet areal- og transportutvikling, byutvikling og fortetting med kvalitet, samt samarbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivå er sentrale temaer.  Vi søker nå etter ny kollega som vil delta i dette arbeidet.

I Enhet for analyse arbeider vi bl.a. med regional planlegging, kommuneplan, byovergripende planer/føringer og analyse- og utredningsarbeid. Ansvaret for å utvikle relevant datagrunnlag for plan- og utredningsarbeid ligger også til enheten.

Ved eventuell intern ansettelse kan de bli ledig annen stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men  med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet.  Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til den utlyste stillingen. 

        

Vi tilbyr

 • Et faglig bredt, godt og utviklende arbeids- og kunnskapsmiljø innen byutvikling og planlegging
 • Lyse, moderne kontorlokaler med åpent landskap sentralt i Oslo
 • Fleksitid
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden organisert i grupper eller i eget velutstyrt trimrom
 • Lønnstrinn 49-52 som tilsvarer fra kr. 644 700 – 680 800 per år

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole; f. eks. areal- eller samfunnsplanlegger, samfunnsgeograf, arkitekt, ingeniør eller lignende
 • Erfaring fra arbeid med regionale- og/eller byplanfaglige problemstillinger knyttet til areal og transport
 • Relevant kompetanse innen fysisk planlegging og planmetodikk
 • Erfaring i bruk av GIS-verktøy innenfor arbeidsfeltet er en fordel
 • Svært god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Du har interesse for by- og regional utvikling
 • Du er strukturert, analytisk og leveringsdyktig
 • Du har gode samarbeidsevner, men kan også jobbe selvstendig
 • Du må ha evne til å lede/delta i prosesser med ulike aktører
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 17.11.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler