Senioringeniør

Avdeling for byggeprosjekter består av 6 enheter som behandler alle typer byggesøknader. Avdelingen veileder brukere og behandler byggesøknader og klager på vedtak.

Utlyst stilling er plassert i enhet for 3-ukers saker

Vil du arbeide med utfordrende oppgaver i et spennende og tverrfaglig miljø og utforme Oslos bygningsomgivelser?

Vil du skaffe deg viktig erfaring og etterspurt kompetanse innen offentlig regelverk for oppføring av byggetiltak og videreutvikling av eiendommer?

Avdeling for byggeprosjekter søker etter arkitekt eller bygningsingeniør. Du må ha bakgrunn fra offentlig forvaltning, byggebransjen, arkitekt-/ ingeniørkontor eller tilsvarende. Du skal arbeide som senior saksbehandler i byggesaksbehandlingen hvor hovedoppgaven er å skrive saksfremstillinger i byggesaker, herunder følge opp eventuelle klager i byggesakene du har behandlet og delta i møter og forhåndskonferanser. Du vil også delta i opplæring og veiledning, og kan få ansvar for utviklingsoppgaver.

Ved eventuell intern ansettelse kan det blir ledig annen tilsvarende stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til utlyste stilling. Avlønning kan være lavere enn den utlyste stillingen.

Vi tilbyr

 • Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling
 • Interessante faglige utfordringer og faglig utvikling
 • Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling
 • Et meget godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kolleger
 • Gode faglige systemer og opplæring av nyansatte
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden
 • Lønn etter lønnstrinn 49-55 som tilsvarer en årslønn på kr 644 700 til kr 723 900 pr. år

Kvalifikasjoner

 • Du er utdannet arkitekt på masternivå, eller bygningsingeniør på minimum bachelornivå.
 • Du må minimum ha 3 års relevant arbeidserfaring som relaterer seg til våre arbeidsområder, som f.eks. byggesaksbehandling, offentlig forvaltning, erfaring fra byggebransjen, arkitekt-/ ingeniørkontor eller tilsvarende.
 • Du må ha meget gode fremstillingsevner i norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Du må ha god kunnskap om byutvikling, arkitektur, bokvalitet og byggverk som setter deg i stand til å gjøre gode arkitektur- og byggesaksfaglige vurderinger.
 • Du må ha rolleforståelse og kunne håndtere komplekse faglige problemstillinger innen plan- og byggesaksfaget.
 • Du må ha kommunikasjons- og formidlingskompetanse.
 • Søkere med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker.

Personlige egenskaper

 • Du må ha evne til selvstendig å se behov, og ta ansvar.
 • Du må kunne prioritere og å gjennomføre.
 • Du tilegner deg kunnskap raskt, er selvgående og løsningsorientert.
 • Du har høy arbeidskapasitet og leverer saker innen frist.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 01.11.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, Avdeling for byggeprosjekter
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler