Senioringeniør

Vil du arbeide med utfordrende oppgaver i et spennende og tverrfaglig miljø?

Er du opptatt av dine bygde omgivelser og utviklingen i Oslo by?

Vil du skaffe deg viktig erfaring og etterspurt kompetanse innen offentlig regelverk for behandling av byggesøknader?

Avdeling for byggeprosjekter består av 7 enheter som behandler alle typer byggesøknader. Avdelingen veileder brukere og behandler byggesøknader og klager på vedtak. Vi piloterer stadig nye arbeidsformer for å kunne levere best mulig service til våre kunder.

Utlyste stilling inngår i enhet vest.

Du skal arbeide som senior saksbehandler i byggesaksbehandlingen hvor hovedoppgaven er å skrive saksfremstillinger i byggesaker, herunder følge opp eventuelle klager i byggesakene du har behandlet og delta i møter og forhåndskonferanser. Du vil også delta i opplæring og veiledning, og kan få ansvar for utviklingsoppgaver.

Ved eventuell intern ansettelse kan det blir ledig andre tilsvarende stillinger. Stillingene vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til utlyste stillinger. Avlønning kan være lavere enn utlyste stillinger.

         

Vi tilbyr

 • Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling
 • Interessante faglige utfordringer og faglig utvikling
 • Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling
 • Bidra i opplæringsvirksomhet internt og eksternt
 • Et meget godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kolleger
 • Gode faglige systemer og opplæring av nyansatte
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden
 • Lønn etter lønnstrinn 50-56 som tilsvarer en årslønn fra kr 662 900 til kr  747 200 pr år 

Kvalifikasjoner

 • Du er utdannet på masternivå som ingeniør, arkitekt eller annen utdanning relatert til byutvikling eller byggverk
 • Du må minimum 5 års relevant arbeidserfaring som relaterer seg til våre arbeidsområder. Det kan være fra byggesaksbehandling, offentlig forvaltning, erfaring fra byggebransjen, arkitekt-/ ingeniørkontor eller tilsvarende
 • Du må ha meget gode fremstillingsevner i norsk, både skriftlig og muntlig
 • Du må ha bred kompetanse som setter deg i stand til å gjøre gode arkitektur- og byggesaksfaglige vurderinger
 • Du må ha god rolleforståelse, og kunne håndtere komplekse faglige problemstillinger innenfor plan- og bygningsloven
 • Du må ha kommunikasjons- og veiledningskompetanse
 • Søkere med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker.

Personlige egenskaper

 • Du må være selvstendig, kunne prioritere og å god gjennomføringsevne
 • Du er effektiv, pragmatisk, og har god helhetsforståelse
 • Du har høy arbeidskapasitet og leverer oppgaver innen frist
 • Du har evne til å delta aktivt i faglige diskusjoner
 • Du må ha evne til å finne korrekt faglig kvalitet og nivå i arbeidet

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 14.03.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, avdeling for byggeprosjekter
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler