Seniorkonsulent/rådgiver - innkreving og kundebehandling

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges, og vi gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Vi fører tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på arbeidstilsynet.no, telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 720 ansatte og er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Brenner du for helse og miljø? 
Arbeidstilsynet søker en fagkompetent og engasjert person som ønsker å jobbe for arbeidsmiljøstandarden innen innkreving RVO.
 
Regionale verneombud (RVO) skal være pådrivere for et godt og sikkert arbeidsmiljø – særlig i små og mellomstore virksomheter. Det er etablert en ordning for RVO i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen, og en ordning for RVO i bygge- og anleggsbransjen. Ordningene er opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet og finansieres av en årlig avgift som innbetales av virksomhetene i bransjene. Ordningene er hjemlet i egne forskrifter og rapporterer til hvert sitt fondsstyre.
 
De regionale verneombudene for hotell, restaurant og renhold er ansatt i RVO-ordningen. Fondsstyret utarbeider flerårig strategi og årlig virksomhetsplan for utøvelse av vervet som regionalt verneombud, og kan instruere de regionale verneombudene i deres virke.
 
RVO-ordningen er administrativt lagt til Arbeidstilsynet, Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog, Seksjon for regionale verneombud. RVO har kontor samlokalisert med Arbeidstilsynet. Det skal ansettes et nytt administrativt regionalt verneombud (seniorkonsulent/ rådgiver) i Oslo, Viken og Innlandet, med kontorsted i Oslo.
 
Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring, bakgrunn, fagkombinasjoner og perspektiver. Det gir et mangfoldig arbeidsmiljø som setter oss i bedre stand til å løse oppgavene. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss.  Vi tilrettelegger arbeidsplassen dersom du har behov for det.

 

Vi tilbyr

 • stilling og lønn som seniorkonsulent, kode 1363 (kr 500 000 – kr 650 000) eller rådgiver, kode 1434 (kr 540 000 – kr 650 000) i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner.
 • gunstig lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse: https://www.spk.no/
 • gode ordninger og fordeler: https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/ledige-stillinger/hva-tilbyr-vi-vare-ansatte
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag
 • hyggelige kolleger i et utviklende læringsmiljø

 

Viktig å vite før du søker

Som ansatt i Arbeidstilsynet kan du normalt ikke ha bierverv eller andre økonomiske interesser i virksomheter som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. 

Du kan be unntak fra å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må du begrunne i søknaden. Vi kontakter deg dersom du ikke får innvilget unntak

Kvalifikasjoner

 • Økonomisk/administrativ utdanning på bachelornivå. Lang erfaring med liknende arbeidsoppgaver kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med kundeveiledning
 • Erfaring med skriftlig saksbehandling
 • Erfaring med  regnskap og analyser er ønskelig
 • Gjerne erfaring med kvalitetssikring og forbedringsarbeid
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk, helst også engelsk
 • God erfaring i bruk av Office-pakken og generell IT-forståelse
 • Juridisk forståelse og kjennskap til bransjene vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Har høy servicegrad og kundeorientering
 • Er selvstendig, strukturert og løsningsorientert
 • Jobber målrettet og systematisk for å oppnå resultater
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Viser forståelse for helhet og prioriteringer
 • Trives med både drifts- og utviklingsoppgaver
 • Er grundig og nøyaktig
 • Trives med telefon som arbeidsverktøy
 • Er fleksibel
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 04.12.2022

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Ordningen med regionale verneombud
Østensjøveien 34
0667 Oslo

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler