Seniorrådgiver (analytiker)Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 216 ansatte fordelt på i kontorer i Narvik, Bergen og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2020 ca. 279 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter i underkant av 11 mrd. kr. i tilskuddsmidler

IMDi har besluttet at arbeidsoppgaver innenfor IT, arkiv, økonomi og tilskudd flyttes fra Oslo til Narvik innen august 2021. På sikt er det bestemt at Narvik-kontoret skal ha 30 årsverk.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Vil du jobbe med analyse på et viktig samfunnsområde i et sterkt fagmiljø med gode kollegaer? Da er dette jobben for deg!

Analyseseksjonen i IMDi leter etter en ny seniorrådgiver. Vi ser etter deg som har et analytisk hode og solid kompetanse innen utrednings- og analysearbeid.

Hos oss lager og formidler du kunnskap av nytte for praktikere og politikere på integreringsfeltet. Du bidrar til at alle på
integreringsfeltet har et godt kunnskapsgrunnlag for å fatte beslutninger og videreutvikle
sine tjenester og ordninger. Du sørger også for at vi ligger i forkant av utviklingen.

I denne stillingen får du ansvar for å ta initiativ til, planlegge og gjennomføre FoU-prosjekter, både i regi av IMDi selv og sammen med
eksterne forskningsmiljøer. Enklere saksbehandlingsoppgaver er også en del av arbeidshverdagen
i offentlig sektor.

Du får ti kompetente, erfarne og hyggelige kolleger. Vi er positive og løsningsorienterte, men også glad i en god diskusjon. Vi setter pris på at
du stiller spørsmål og ser ting med nye øyne. IMDi er en mangfoldig arbeidsplass,
både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser. Arbeidssted blir sentralt i Oslo

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens regulativ som seniorrådgiver, stillingskode 1364. IMDi tilbyr lønn fra kr. 550 000 til kr. 650 000. Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn eller stillingskode vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • IMDi har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

Du må ha 

 • Utdannelse på mastergradsnivå eller høyere. Utdannelsen er fortrinnsvis i et samfunnsvitenskapelig eller relatert fag, der metodefag inngår i den avlagte graden.
 • Dokumenterbar høy kompetanse innenfor utredninger og analysearbeid.
 • Kompetanse i bruk av samfunnsvitenskapelige metoder, herunder god kompetanse i kvantitative metoder,
  vil bli vektlagt.
 • Høy kompetanse innenfor forskningsformidling.
 • Svært god Excel-kompetanse.
 • God kompetanse på kvantitative metoder.
 • Svært god skriftlig formuleringsevne.

Det er en fordel med 

 • Kjennskap til andre analyseverktøy. IMDi benytter SPSS og R.
 • Kjennskap til eller erfaring med det integreringsfaglige feltet i bred forstand. Dette kan være relatert til innvandring og integrering, velferd eller kunnskaps- og utdanningsområdet.

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, selvstendig og strukturert, tar tak i oppgaver og driver prosesser fremover på egenhånd.
 • Analytisk og med god tallforståelse
 • God til å kommunisere på en forståelig og tydelig måte, også med dem som ikke kjenner fagområdet ditt.
 • God på å gi og få tilbakemeldinger.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.08.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Analyse- og mangfoldsavdelingen, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Tollbugt 20
0152 Oslo

Kontaktperson:
Jens Lunnan Hjort
jlh@imdi.no

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler