Seniorrådgiver anskaffelser

Tolletaten er en kontrolletat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten ferdigstilte 1. oktober 2020 en fullstendig omorganisering. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.

I administrasjonsdivisjonen er det en nyopprettet anskaffelsesavdeling som har ansvaret for Tolletatens vare- og tjenesteanskaffelser med porteføljeforvaltning, samt oppfølging av strategiske samarbeidsavtaler. Avdelingen skal sørge for at disse blir gjennomført i samsvar med vårt samfunnsoppdrag og i tråd med gjeldende lover og bestemmelser.

Vi ser nå etter en seniorrådgiver som ønsker å arbeide med offentlige anskaffelser samt ha en sentral rolle i avdelingens strategiske utvikling. Som innkjøper hos oss vil du jobbe med gjennomføring og forvaltning av sentrale rammeavtaler og kontrakter for hele etaten. Det er viktig at du er en person som trives med å ta ansvar og at du er opptatt av hvordan vi kan jobbe smartere og utvikle oss videre.

Anskaffelsesavdelingen ledes av en avdelingsdirektør, og består til sammen av 7-8 årsverk.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • gjennomføre anskaffelser
 • bidra til strategisk utviklingsarbeid i avdelingen. Herunder arbeid med utvikling og implementering av anskaffelsesstrategi, kategoristyring og prosessarbeid
 • definere og utvikle rutiner for strategiske kontrakter og -leverandører for Tolletaten
 • arbeid med gevinster og gevinstrealisering

Kvalifikasjonskrav:

 • høyere utdanning – minimum bachelor 
 • god kjennskap til lov og forskrift om offentlige anskaffelser 
 • minimum 3-5 års erfaring fra arbeid med strategisk/ operativt anskaffelsesarbeid
 • erfaring fra arbeid med anskaffelsesstrategier 
 • erfaring fra forvaltning og forbedring av rammeverk og prosesser for anskaffelsesfunksjonen

Dine egenskaper:

 • strukturert og analytisk  
 • gode samarbeidsevner 
 • håndterer balansegangen mellom høy produktivitet og god kvalitet 
 • selvstendig og ansvarlig

Vi tilbyr:

 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • stillingen lønnes som seniorrådgiver, kr 750 000 – 850 000. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden
 • arbeidssted sentralt i Oslo sentrum

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Inkludering og mangfold
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Jostein Engen på tlf 906 05 424.

For mer informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2021 en samlet budsjettramme på 1,761 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 12.04.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Jostein Engen, avdelingsdirektør
jostein.engen@toll.no
Tlf: 90605424

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler