Seniorrådgiver Avdeling skole og barne- og ungdomskultur

Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS). Vi er nasjonal koordinerende instans for utvikling av kvalitet og samarbeid i DKS-ordningen.

Vil du fremme engasjement, utvikle kunnskap og kompetanse om kunst og kultur i utdanningen og bidra til at innholdet i DKS-ordningen samspiller med skolens læreplaner?
 
Avdeling skole og barne- og ungdomskultur er en dynamisk og positiv enhet preget av høyt tempo og raske endringer. Arbeidshverdagen hos oss kjennetegnes av stor variasjon av arbeidsoppgaver, da de avhenger av de til enhver tid pågående samarbeidsprosjekter, innovasjonsprosjekter og oppdrag fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet som avdelingen skal levere på.

Arbeidsoppgaver

Stillingens primære oppgave er å videreutvikle samarbeidet mellom skole og DKS. Dette innebærer å samarbeide med og ta initiativ til samarbeid med en rekke ulike aktører, både innen utdanning og forvaltning. Du vil dermed være et tydelig bindeledd mellom samarbeidsparter og Kulturtanken. En viktig del av dette arbeidet er å lede og ta initiativ til interne og eksterne prosjekter og aktiviteter, samt være en del av team og prosjekter som ledes av andre. 
 
En annen viktig oppgave er å være i tett dialog med fylkeskommuner og kommuner om hvordan tilbud fra DKS og kulturskolene kan benyttes i skolene, og videreformidle gode erfaringer med å koordinere kulturskolevirksomheten og DKS-tilbudene lokalt. Du vil også bistå sentrale myndigheter i kultursektor og utdanningssektor med råd og tjenester i arbeidet med å realisere politiske føringer, og ta initiativ til å styrke nasjonale satsinger.
 
Aktuelle arbeidsoppgaver vil kunne være å lede utredningsarbeid, forfatte høringssvar, utforme ressursmateriale og informasjonsmateriale og skrive faglige tekster og notater. 

Kvalifikasjoner

Vi søker deg med minst fem års relevant høyere utdanning og med erfaring fra enten skolesektor, utdanningsetat, forvaltningsorgan eller tilsvarende. Lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning.
 
Du har kompetanse innen prosjektledelse, og gjerne også kompetanse innen et eller flere av følgende områder: det norske utdanningssystemet, læreplanarbeid, offentlig forvaltning og/eller relevant lov- og regelverk.
 
Det er viktig at du har god digital kompetanse og kan bidra på ulike digitale arenaer på en innovativ måte. Kjennskap til og erfaring med utviklingsarbeid med den 5. grunnleggende ferdighet (digital kompetanse) vil telle positivt. 
 
Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.  

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er en god relasjonsbygger og utpreget positiv og konstruktiv bidragsyter i samarbeid med andre. Det er viktig at du har gode kommunikative ferdigheter, både muntlig og skriftlig, og bidrar til god informasjonsflyt. Du har et stort engasjement for Kulturtankens oppdrag og ansvar.
 
Du er en person som jobber selvstendig og som tar initiativ og ansvar for løse oppgaver. Å være strukturert og systematisk er også viktige egenskaper for å lykkes i stillingen. Du kan forholde deg til raske endringer.
 
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • Mulighet til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en organisasjon i utvikling.
  • Utviklende arbeids- og fagmiljø med dyktige medarbeidere.
  • Varierte oppgaver og mulighet for samarbeid med mange ulike aktører.
  • Stillingen avlønnes i stillingskode 1364 seniorrådgiver, innenfor spennet kr. 594 300 - 677 600 brutto i året (tilsvarer lønnstrinn 65 til 72), i henhold til hovedtariffavtalene i staten. I særlige tilfeller kan høyere lønn vurderes.
  • Fleksibel arbeidstidsordning.
  • Gode pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse.
  • Muligheter for tilrettelegging for ansatte med spesielle behov.
  • Kantine.

Informasjon om søknadsprosessen
Søknadsbrev og CV sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Relevante vitnemål og attester lastes opp i jobbsøkerportalen. Vi oppfordrer søkere til å benytte Vitnemålsportalen.
 
Vi mener at mangfold er en styrke og gjør at vi løser oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én fra hver av disse gruppene til intervju. Får du jobben, legger vi til rette for deg så langt det lar seg gjøre. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer om inkluderingsdugnaden her.
 
Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 
Vi tar sikte på å gjennomføre intervjuer i uke 32 og 33.

Søknadsfrist: 31.07.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Kulturtanken

Kontaktperson:
June Mariann Breivik, avdelingsdirektør
jmb@kulturtanken.no
Tlf: 46410179

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler