Seniorrådgiver dokumentasjonsforvaltning

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?
Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Skattedirektoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. I tillegg består direktoratet av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og en internasjonal stab.

Du vil inngå i et kompetent miljø i virksomhetsstyringen i Skatteetaten som har det overordnede dokumentasjonsfaglige ansvaret i etaten, samt forvaltningsansvaret for Skatteetatens styringsdokumentasjon. Du vil primært jobbe sammen med Skatteetatens arkivleder og slik være med på å styre fagfeltet.
Skatteetaten preges av omstilling, hyppige endringer, store utviklingsprosjekter samt samarbeid og informasjonsutveksling med andre etater og land. Sentralt i dette arbeidet er utviklingen av faglige rammer for mottak, produksjon, lagring og/eller sletting av informasjon som er i tråd med nasjonalt og internasjonalt regelverk.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), kr. 597 400 – kr 731 400, avhengig av kompetanse og erfaring. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter, samt relevante attester, lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kvalifikasjoner

relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole innen arkiv-, biblioteks- og/eller dokumentasjonsvitenskap (minimum på bachelornivå)
meget god kjennskap til faglig relevant regelverk, så som arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven
god kjennskap til relevant nasjonalt regelverk for bevaring og kassasjon samt god kjennskap til nasjonalt/internasjonalt rammeverk og metodikk innen fagfeltet (herunder personopplysningsloven)
grunnleggende kunnskap om Noark-baserte systemer samt IT-ferdigheter
grunnleggende kunnskap om internasjonale dokumentasjons- og kvalitetsfaglige standarder
god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

effektiv og initiativrik
løsningsorientert og nytenkende
selvstendig
gode samarbeidsevner
gode kommunikasjonsevner

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 18.11.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skattedirektoratet
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Siri Viken
Tlf: (+47) 905 32 537

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler