Seniorrådgiver/fagsjef/fagdirektør

Om stillingen

Etatsstyringsenheten (ES) samordner styringen og oppfølgingen av Finansdepartementets underliggende virksomheter – Skatteetaten, Tolletaten, Direktoratet for økonomistyring, Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet. ES skal bidra til at virksomhetene fungerer godt og til at politiske mål og intensjoner blir realisert innenfor vedtatte budsjettrammer. Enheten har ansvaret for budsjett og styringsdialog med virksomhetene. Vi har ansvaret for å ta initiativ til, og støtte opp under, strategisk, teknologisk og organisatorisk utvikling på Finansdepartementets område. Enheten har også ansvaret for økonomiregelverket, og dermed for prinsippene for styring i staten.

Finansdepartementet utvikler sin strategiske styring av virksomhetene under departementet, med særlig vekt på mulighetene som ligger i digitalisering. Vi søker deg som har faglig tyngde og erfaring med strategisk IKT-utvikling og styring av større digitaliseringsinitiativ. Den som blir ansatt vil få viktige oppgaver i samarbeidet med andre departementer på dette området, og i den praktiske styringen og oppfølgingen av IKT-utvikling i etatene under Finansdepartementet. Du har evne til å se teknologisk utvikling i sammenheng med forretningsutvikling, og kan utfordre og videreutvikle arbeidet vårt på disse områdene. Du bør ha god kjennskap til statlig IKT-politikk og krav til informasjonssikkerhet. Den som blir ansatt vil også kunne få andre oppgaver innen Etatsstyringsenhetens ansvarsområde.

Utdanning

 • Det kreves høyere utdanning med gode resultater.

Vi ønsker at du

 • Har innsikt i hvordan store organisasjoner arbeider med digitalisering
 • Evner å se utviklingen av teknologi i sammenheng med forretningsutvikling og regelverksarbeid
 • Har strategisk innsikt i teknologiske muligheter og løsninger
 • Har innsikt i utvikling og styring i offentlig sektor, og forstår hvordan komplekse organisasjoner virker
 • Er selvstendig, tar initiativ og arbeider strukturert og planmessig
 • Er faglig engasjert og har evne til å se løsninger
 • Kan argumentere godt for faglige vurderinger både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Interessante og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Nærhet til politiske beslutninger
 • Et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Annet

 • Lønn: Kr 650 000 – kr 1 100 000. Betalt overtid. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsfrist: 26. juni 2019. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøre vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Stillingens referansenr: 16/19

Kontakt: Ekspedisjonssjef Øystein Schønberg-Grevbo på telefon 22 24 42 28/99 62 16 46.

Finansdepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Finansdepartementet ber kandidatene søke på stillingen elektronisk og laste opp vedlegg som karakterutskrifter, vitnemål og attester i søknadsportalen Jobbnorge innen 26. juni 2019. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.

Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvar for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond. Etatsstyring er et sentralt fagområde for departementet. Våre underliggende virksomheter danner det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig virksomhet, bidrar til finansiell stabilitet og velfungerende finansmarkeder, motvirker ulovlig inn- og utførsel av varer, utarbeider offisiell statistikk og er statens ekspertorgan på økonomi- og virksomhetsstyring.

Søknadsfrist: 26.06.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Finansdepartementet

Kontaktperson:
Øystein Schønberg-Grevbo, ekspedisjonssjef
Tlf: 22 24 42 28 / 99 62 16 46

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler