Seniorrådgiver fellestjenester, eiendom og informasjonsforvaltning

Vil du bidra i styringsstøtten til avdelingsdirektør for en nyetablert avdeling i stor utvikling?

Tolletaten er en kontrolletat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. 1. oktober 2020 ferdigstilte etaten en fullstendig omorganisering. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft. 

Fellesjenesteavdelingen har ansvar for Tolletatens servicetorg og informasjonsforvaltning, i tillegg til å forvalte og utvikle effektive landsdekkende tjenester innenfor eiendomsforvaltning. 

Vi søker nå en erfaren medarbeider som kan bidra i styringsstøtten til avdelingsdirektør. Dette innebærer å bistå i utvikling, operasjonalisering, implementering og iverksettelse av strategier, regelverk og standarder innenfor avdelingens ansvarsområde.  Du vil ha ansvar for å utarbeide, kvalitetssikre og formidle saksfremlegg og beslutningsgrunnlag, i tillegg til plan- og statusoppfølging. Det vil også være mulighet for å bistå inn i eller lede prosesser og prosjekter ved behov. Stillingen er nyopprettet, og det vil være store muligheter for påvirkning og faglig utvikling.

Vi ser etter deg som har:

 • relevant utdannelse på masternivå. I spesielle tilfeller kan bachelorgrad eller bestått fordypningsnivå på Tolletatens kompetansesenter og svært god realkompetanse erstatte kravet om masternivå.
 • god utredningskompetanse og erfaring med å utvikle gode beslutningsgrunnlag
 • erfaring med utarbeidelse av rutiner og kvalitetssikring
 • erfaring med digitalisering
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • god erfaring med strategisk arbeid, gjerne fra offentlig sektor 
 • kjennskap til plan- og budsjettarbeid i staten er en fordel

Dine egenskaper:

 • god organisasjons- og helhetsforståelse
 • god rolleforståelse og meget gode samarbeidsevner
 • strukturert og selvstendig
 • nysgjerrig og initiativrik, med vilje til å bistå også utenfor egne ansvarsområder
 • høy integritet og god leveringsevne

Vi tilbyr:

 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • stillingen lønnes som seniorrådgiver, kr 550 000 – 700 000,-. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden
 • arbeidssted i nyoppussede lokaler sentralt i Oslo sentrum

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater

Inkludering og mangfold

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Semming Bråthen på telefon 90599154.

For mer informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2020 en samlet budsjettramme på 1,765 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 01.02.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Semming Bråthen, avdelingsdirektør
sebr@toll.no
Tlf: 90599154

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler