Seniorrådgiver for organisasjonsutvikling i Administrative tjenester (AT)

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Du vil være en sentral ressurs for at vi skal lykkes med vår endringsagenda!

Administrative tjenester ivaretar landsdekkende administrative tjenester som støtter og tilrettelegger for effektiv oppgaveløsning i Skatteetaten.
Avdelingen er organisert i en stab og med fire fagseksjoner/tjenesteområder:

 • økonomi
 • lønn
 • eiendom og kontorservice
 • dokumentforvaltning  

Skatteetaten har ambisjon om at kontinuerlig forbedring skal være en varig arbeids- og ledelsesform og AT legger listen høyt: vi har ambisjoner om å være anerkjent for og være blant de beste innen våre tjenesteområder i offentlig sektor. 

Nå trenger vi å styrke avdelingens endringskapasitet og søker i den sammenheng etter seniorrådgiver for organisasjonsutvikling. Personen blir sentral i arbeidet med å realisere strategisk destinasjon, målkart og løpende oppdrag fra organisasjonen. 

Du vil arbeide tett med avdelingsdirektør og ledergruppen i AT, og rapportere personalmessig til leder av AT stab.

Vi tilbyr

 • utfordrende oppgaver
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger


Stillingen lønnes som seniorrådgiver, med lønn fra kr 750.000 - 850.000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.  

Arbeidssted: Tromsø, eventuelt Oslo. Reisevirksomhet må påregnes.

 

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning, minimum bachelor, fortrinnsvis mastergrad
 • kurs/utdanning innen Lean og prosjektledelse er en fordel
 • erfaring fra arbeid med endringsprosesser
 • erfaring fra operativt prosjektarbeid, prosjektledelse samt arbeid med Lean/kontinuerlig forbedring
 • erfaring fra tjenesteytende fagområder/virksomheter er en fordel, gjerne som intern eller ekstern konsulent
 • forståelse for hvordan teknologien kan bidra til å effektivisere arbeidsprosesser
 • gode resultater fra tidligere roller og prosjekter

Personlige egenskaper

 • god forretningsforståelse, strategisk og metodisk 
 • nysgjerrig
 • relasjonell og sosialt sikker 
 • strukturert og analytisk 
 • selvstendig i oppgaveutførelsen 
 •  ansvarsfull
 • gode kommunikasjonsevner 
 • optimistisk av natur

 
Personlige egenskaper vil vektlegges ved tilsetting.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 18.10.2019

Arbeidssted: Tromsø

Arbeidsgiver:
Administrative tjenester, Skatteetaten
Hjalmar Johansens gate 23
9007 Tromsø

Kontaktperson:
Morten Brenden
Tlf: 40915647

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler