Seniorrådgiver Forretningspartner MVA, divisjon IT

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?

IT-divisjonen sikrer at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranser på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt. Skatteetaten leverer IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning og huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 850 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av løsningene.

Etaten er i ferd med å starte en omfattende modernisering av MVA området. Vi søker deg som ønsker å være med på å påvirke og bidra til at systemene og løsningene innenfor MVA er fremtidsrettede og i tråd med etatens målbilder og strategi. En sentral oppgave vil være å jobbe aktivt med interne og eksterne brukere. Kandidaten vil også kunne bli involvert i andre tjensteområder, f.eks. tjenestene som gjelder skattemelding og etatens selvbetjeningsløsninger.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), kr 700 000 – kr 830 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

relevant høyere utdannelse innen administrasjon, økonomi, jus eller IT, på minimum masternivå. Særlig relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet
erfaring med utredningsarbeid og kundebehandling i brytningspunktet forretningsutvikling, rettsutvikling og IT-utvikling er ønskelig
god IT forståelse
god forståelse for styringsprosesser/governance.
god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering
god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov

Personlige egenskaper

har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
har pågangsmot og gjennomføringsevne
evner å tenke nytt og liker å drive endringsprosesser
evne til å tenke helhetlig og ta ansvar utover eget ansvarsområde
forhandlingsevne og evne til å finne gode pragmatiske løsninger i dialog med forretningen

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 18.11.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:

Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Anne Foss Abrahamsen
Tlf: (+47) 90083163

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler