Seniorrådgiver gevinstrealisering

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Seksjon Strategi i avdeling Virksomhetsstyring i Skattedirektoratet er en nyopprettet seksjon som har hovedansvarsområder innen strategi, langtidsplanlegging, porteføljestyring og gevinstrealisering. Avdeling for Virksomhetsstyring består av rundt 90 årsverk, der 22 tilhører Strategiseksjonen.

Vi er på jakt etter en ny medarbeider som vil få ansvar for å integrere gevinstrealisering enda bedre i virksomhetsstyringen. Stillingen hører under gruppen Porteføljestyring og tilrettelegging i seksjonen.


En stilling hos oss vil gi deg muligheten til å jobbe med helheten i Skatteetaten og du vil få arbeide med en av de største prosjektporteføljene i offentlig sektor.
Forståelse og oversikt over hvilke effekter prosjektene kan gi er helt sentralt i etatens planlegging og gjennomføring av porteføljen. Gevinstrealisering er en viktig del av etatens arbeid med strategi og langtidsplanlegging.


Er du en god samspiller og pådriver? Har du god forretningsforståelse/forståelse for skatteetatens samfunnsoppdrag og erfaring fra arbeid med gevinstrealisering og virksomhetsstyring?
Da er dette stillingen for deg!

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger  

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364)  lønnsspenn fra kr 650 000 - kr 800 000.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå, gjerne innen økonomi
 • god kunnskap om gevinstrealiseringsmetodikk
 • dokumentert kunnskap om og erfaring fra virksomhetsstyring, gjerne fra en større virksomhet
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne – kunne fremstille og formidle informasjon til alle nivå i organisasjonen, inkludert toppledelsen
 • erfaring med å jobbe på strategisk nivå
 • erfaring med ledelse av prosessforbedringsarbeid

Personlige egenskaper

 • Jobber strukturert og effektivt
 • Er analytisk
 • Er en relasjonsbygger
 • Kan både samarbeide og jobbe selvstendig 
 • Er endringsorientert  

  Noe reisevirksomhet må påregnes

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 30.09.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Bjørn Paulsen
bjorn.paulsen@skatteetaten.no
Tlf: 402 10 411

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler