Seniorrådgiver HR-analyser

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

HR-avdelingen i Skattedirektoratet har et overordnet ansvar for helhetlig styring og utvikling av HR i Skatteetaten.

Vi har ambisjoner om en mer analytisk og kunnskapsbasert tilnærming i vårt strategiske HR-arbeid, og leter etter deg som ønsker å lede an i arbeidet med å løfte Skatteetaten innenfor HR- og organisasjonsanalyser. 
Vi har et stort tilfang av informasjon gjennom ulike systemer, undersøkelser og målinger. Denne informasjonen ønsker vi å bruke til å utvikle analyser som gir oss relevant styringsinformasjon og gode beslutningsgrunnlag.

Vi søker deg som har et strategisk og analytisk blikk på data og informasjon. Du må kunne formidle komplekse sammenhenger på en enkel og visuell måte og se mulighetene som ligger i HR-analyser. Du er engasjert og effektiv i det du gjør.  

Som seniorrådgiver HR-analyse vil du ha tett samarbeid med etatens øvrige HR-enheter, miljøer på analyse og virksomhetsstyring. Du vil også delta i prosjekter på tvers av fagmiljøer i etaten.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

 Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 600 000 – kr 800 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innenfor fagfeltene HRM, økonomi, statistikk eller IT er ønskelig 
 • svært god excel-kompetanse og erfaring med bruk av ulike statistiske verktøy 
 • bred erfaring med utarbeidelse av strategiske analyser, gjerne fra konsulentvirksomhet eller HR-miljø i en stor og kunnskapsintensiv
  organisasjon
 • ønskelig med erfaring med å lede analyseprosjekter 
 • sterk på visualisering og formidling
 • god organisasjons- og systemforståelse

Personlige egenskaper

 • høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • kreativ og nysgjerrig
 • selvgående og initiativrik, men jobber gjerne i team
 • skaffer deg raskt solid virksomhetsforståelse og evner å se helhet

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 29.05.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Inger Harstveit
Inger.Harstveit@skatteetaten.no
Tlf: 900 66 988

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler