Seniorrådgiver HR-teknologi

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

HR-avdelingen i Skattedirektoratet har et overordnet ansvar for helhetlig styring og utvikling av HR i Skatteetaten.

Vår ambisjon er å følge med på og ta i bruk de nyeste teknologiske løsningene innen HR. Vi ønsker en seniorrådgiver som forstår teknologitrender
og ser hvilke muligheter og utfordringer nye løsninger gir for HR - med et
spesielt fokus på kompetanseutvikling, læring og samhandling. Vi søker deg som kan
videreutvikle og fornye dette arbeidet i Skatteetaten ved innovativ bruk av
eksisterende og nye digitale flater i formidling, opplæring og utvikling.  Du holder deg oppdatert på trender innen HR Tech med spesielt fokus på nye muligheter til å utnytte teknologi.

Som seniorrådgiver HR-teknologi vil du ha tett kontakt og utstrakt samarbeid med HR-miljøene og IT-divisjonen i Skatteetaten.
Du vil også delta i prosjekter på tvers av etatens fagmiljøer. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

 Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1363), fra kr 650 000 – kr 800 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning - helst på masternivå
 • bred erfaring fra konsulentvirksomhet eller annen relevant bransje
 • god kjennskap til trender og utviklingstrekk innen HR-teknologi
 • erfaring med innovativ bruk av digitale virkemidler og verktøy innen HR
 • erfaring med digital kompetanseutvikling og læring
 • relevant erfaring som prosjektleder
 • svært god skriftlig, muntlig og visuell framstillingsevne          

Personlige egenskaper

 • høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • kreativ og nysgjerrig
 • selvgående og initiativrik, men jobber gjerne i team
 • solid virksomhetsforståelse og evner å se helheten

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 29.05.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Ingrid Sanne
ingrid.sanne@skatteetaten.no

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler