Seniorrådgiver i Strategi- og utviklingsenheten

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no
UDI jobber kontinuerlig med å forbedre sine tjenester, saksflyt og samarbeid med andre etater på utlendingsfeltet. UDI og utlendingsforvaltningen har mange og varierte oppdrag som krever samarbeid på tvers. Vi søker etter en person som kan delta i dette arbeidet gjennom å være prosessdriver for utredninger og drive og delta i prosjekter og koordineringsarbeid. Stillingen er fast og for tiden knyttet til Strategi- og utviklingsenheten.
Strategi og utviklingsenheten ligger i Analyse- og utviklingsavdelingen i Utlendingsdirektoratet. Avdelingen har ansvaret for en rekke avdelingsovergripende oppgaver i direktoratet. I tillegg til utviklings- og forbedringsarbeid, har avdelingen ansvar for budsjett, økonomi, innkjøp og virksomhetsstyring, utvikling av regelverk og praksis, internasjonalt samarbeid og statistikk og analyse.

For tiden består avdelingen av rundt 60 medarbeidere fordelt på seks enheter og en stab. Avdelingen arbeider tett opp mot øvrige avdelinger i direktoratet, og har i tillegg omfattende kontakt med eksterne samarbeidspartnere. Avdelingen har teamorganisert deler av arbeidet sitt.

Strategi- og utviklingsenheten har ansvaret for forbedringsarbeid på tvers i virksomheten, virksomhetsstyring, oppfølging av strategidokumenter, brukerorientering, sekretariatsfunksjoner for direktørmøtet og løpende prosjektarbeid

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) i lønnsspennet kr 517 700 – 650 000 brutto per år. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse
Fleksibel arbeidstid og sommertid
UDI er en IA-virksomhet

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.
I samsvar med offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning på masternivå. Lengre relevant erfaring og utdanning på bachelornivå kan kompensere for manglende utdanning på masternivå
Erfaring med, og evne til, å planlegge og gjennomføre prosesser/utredninger
Kunnskap og erfaring med prosjekt- eller teamarbeid
Gode samarbeidsevner
Evne til å formidle komplekse problemstillinger på en forståelig måte
Kjennskap til metoder for kontinuerlig forbedringer
Relevant erfaring fra tilsvarende oppgaver i offentlig virksomhet
Ønskelig med god kjennskap til offentlig forvaltning generelt og utlendingsfeltet og hvilken rolle og ansvar UDI har spesielt
Meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk

Personlige egenskaper

Kunne sette seg raskt inn i nye fagområder
Se det praktiske i det teoretiske
Er tydelig på prioriteringer og kan vurdere konsekvenser av prioriteringene
Effektiv og strukturert
Fleksibel og initiativrik
Trives med å jobbe sammen med andre og i nettverk, men også jobbe selvstendig
Gode samarbeidsevner, være tydelig og løsningsorientert

Medarbeidere i UDI forventes å leve opp til organisasjonens medarbeiderkrav. Dette innebærer å arbeide etter UDIs mål, prioriteringer og kjerneverdier, å foreslå forbedringer og bidra til nye måter å løse oppgavene på, å bidra til at både kolleger og leder lykkes samt å samarbeide og utveksle kompetanse på tvers av organisatoriske skiller
Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju

Søknadsfrist: 28.01.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Analyse- og utviklingsavdelingen
Hausmannsgate 21
0032 Oslo

Kontaktperson:
Siri Edelsteen
Tlf: 407 06 808

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler