Seniorrådgiver IKT-anskaffelser

Vil du jobbe med anskaffelser i et av Norges beste IKT-miljøer?

Skatteetaten har som mål å være ledende på anskaffelser i offentlig sektor. Etatens anskaffelser dekker et vidt område og omfatter blant annet leie av lokaler med tilhørende tjenester, administrative varer og tjenester, IKT-anskaffelser og konsulenttjenester. Totalt anskaffer Skatteetaten årlig varer og tjenester for ca. 1,8 mrd. kroner.

Anskaffelsesstaben har ansvaret for alle anskaffelser i Skatteetaten. Vi har et meget godt fagmiljø med 21 høyt kvalifiserte medarbeidere. Seksjonen jobber i tett samarbeid med fagsiden og strategiske beslutningstagere, for sammen å løse etatens behov.

Skatteetaten har et stort IKT-miljø, med fokus på utvikling av nye og fremtidsrettede løsninger. Dette får vi til ved å føre strategisk dialog med leverandørmarkedet, hvor anskaffelsesstaben har en viktig rolle. Vi har en stor og spennende avtaleportefølje på IKT-området som omfatter blant annet utstyrsavtaler, lisensavtaler, drifts- og tjenesteavtaler samt større utviklingsprosjekter.

Vi er på jakt etter deg som har erfaring og kompetanse fra gjennomføring av IKT-anskaffelser.

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i organiseringen.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger
Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 671 600 – kr 880 000 avhengig av kompetanse og erfaring. Stillingen kan ilegges 6 måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

høyere utdanning på bachelor eller masternivå, fortrinnsvis innen IKT, økonomi eller jus
minimum tre års erfaring med større IKT-anskaffelser, fortrinnsvis tilknyttet kontrakter vedrørende leveranse og vedlikehold av maskin- og programvare samt tjenesteavtaler vedrørende basisdrift, applikasjonsdrift og SaaS
god anskaffelses- og kontraktskompetanse
god kommersiell og strategisk kompetanse
god erfaring med leverandørdialog og gjennomføring av forhandlinger
god kunnskap og erfaring med standardavtaler innenfor IKT-området
erfaring med kategoristyring er en fordel

Personlige egenskaper

du er løsningsorientert
du har evne til å jobbe strukturert og selvstendig
du har gode samarbeidsegenskaper og evne til å tilegne deg og dele ny kompetanse
du har gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
du trives med å jobbe utadrettet

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 06.06.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Kristin Lyng
Tlf: (+47) 906 33 941

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler