Seniorrådgiver informasjonssikkerhet

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

Vil du være med å sikre kritiske internasjonale IT-løsninger?

DIGA (Digitalisering) er UDIs IT-avdeling og har i overkant av 100 ansatte. Vi har ansvar for å forvalte og utvikle nasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. UDI behandler i løpet av et normalår over 400.000 søknader gjennom våre selvbetjenings- og saksbehandlingssystemer. Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og at brukerne våre møter en helhetlig offentligforvaltning. Utlendingsfeltet er et komplekst og spennende, der vi jobber med lange linjer, men samtidig må kaste oss rundt og lage løsninger for å møte umiddelbare behov i det norske samfunnet. 

Vi er genuint opptatt av å bygge et humørfylt, raust og inkluderende miljø, med mennesker som ønsker å bidra til vårt viktige samfunnsoppdrag. Norsk er vårt arbeidsspråk.

Har du bakgrunn fra IT-sikkerhet eller erfaring fra arbeid med sikring av store komplekse systemer? Synes du det er spennende å jobbe opp mot internasjonale IT-løsninger i EU/Schengen?

Da må du lese videre!
 
Vi søker nå etter 1-2 nye medarbeidere som kan prioritere og forstå hvordan sårbarheter og manglende oppgraderinger påvirker sikkerheten og stabiliteten i våre systemer. Din evne til å se muligheter istedenfor begrensninger er sentral, da mange av våre systemer er av eldre dato og muligheten til å gjøre store endringer er små. Du er proaktiv, søkende og fremoverlent, jobber gjerne selvstendig, men trives best å jobbe i samarbeid med kollegaer og leverandører.
 
Den som blir ansatt vil inngå i informasjonssikkerhetsteamet hvor hovedformålet er å ivareta informasjonssikkerheten i UDI og hvor man sammen prioriterer sikkerhetstiltak. Økt internasjonal samhandling gjør våre løsninger stadig mer komplekse, og du vil inngå i et team som sørger for at sikkerheten er ivaretatt i våre nasjonale og internasjonale forpliktelser.

 

Vi tilbyr

 • Mulighet til å påvirke hvordan IT i UDI utvikler seg og sette ditt preg på rollen
 • En spennende og varierende arbeidshverdag med hyggelige kollegaer i nye lokaler på Helsfyr
 • En organisasjon som har fokus på forbedring og som er i endring
 • Mulighet for kurs og kompetanseheving
 • En virksomhet med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag, som er preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181) i lønnsspennet kr. 700 000 - 900 000 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner.  For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Statens pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring
 • En time betalt trening i arbeidstida per uke
 • Fleksitidsordning, og overtidsbetaling ved pålagt overtidsarbeid. Ordnede forhold med arbeidsdag på 7 timer og 45 minutter (og 7 timer på sommeren), inkludert lunsjtid

Attester/vitnemål må legges inn i portalen sammen med søknaden. Søkere som blir kalt inn til intervju vil bli bedt om å sende lenke til Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no). Ved utdanning fra utlandet ber vi om attest fra NOKUT.

Du er velkommen! 
UDI er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV» og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.   
 
I samsvar med offentleglova kan ditt navn bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet. 

 

Kvalifikasjoner

Du som ansettes:

 • må som minimum ha tre års relevant utdanning fra universitet eller høgskole. Solid relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning.
 • må ha meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • må ha relevant arbeidserfaring innenfor informasjonssikkerhet som systemforvalter, drift (system og/eller nettverk), rådgiver, pen-tester, teknisk arkitekt m.fler.

Det er en fordel om du også har:

 • erfaring fra offentlig sektor
 • relevante sikkerhets-sertifiseringer og kurs.
 • erfaring med Microsoft sine sikkerhetsløsninger i sky
 • erfaring med logg-løsninger som SPLUNK eller ELK.
 • har god skriftlig fremstillingsevne på engelsk. (Engelsk språk blir benyttet i kommunikasjon med våre brukere på utenriksstasjoner og Schengen)

Du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres for nivå HEMMELIG/NATO SECRET i henhold til Sikkerhetsloven.

 

Personlige egenskaper

Vi ser for oss at du er en person som liker å holde tak i våre utfordringer frem til realisering sammen med våre leverandører og team og at du

 • har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team
 • har gode analytiske evner, høy leveranseevne og- presisjon
 • er resultatorientert og gjerne jobber fram gode løsninger gjennom kompromisser
 • evner å tenke langsiktig i en hektisk og operativ hverdag
 • evner å sette seg inn i virksomhetens mål og verdikjeder
 • liker å holde seg oppdatert på trusselbildet
 • liker å jobbe med å identifisere og bidra til å fjerne teknisk gjeld
 • er opptatt av dokumentasjon og kompetansedeling
 • er proaktiv og motiveres av å identifisere forebyggende tiltak og implementering av disse

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

   

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 06.02.2023

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
UDI
Innspurten 11D
0663 Oslo

Kontaktperson:
Anne Marit G.Diedrichsen
Tlf: 46 66 69 69

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler