Seniorrådgiver innen HR

Om stillingen

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ledig fast stilling som seniorrådgiver (100 %) innenfor fagområdet HR i Administrativ stab. Administrativ stab består av 24 medarbeidere fordelt på fagområdene, økonomi, regnskap, lønn, HR og intern service/drift. Stilingen er lokalisert i Moss.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har som mål å være en attraktiv arbeidsgiver med et personalfaglig fokus og søker derfor etter en dyktig seniorrådgiver innen HR faget. Rett kandidaten har god organisasjonsforståelse og kunnskap innen rekruttering, systematisk HMS og arbeidsmiljø. Du vil jobbe med oppgaver innenfor fagområdet HR og får muligheten til å bidra i utvikling og oppfølging av embetets personalpolitikk og lønns- og personalforvaltning.


Arbeidsoppgaver

 • Bidra i utvikling og kvalitetssikring av regelverk og styrende dokumenter innen HR feltet
 • Selvstendig saksbehandling knyttet til lov- og avtaleverk og embetets personalpolitikk
 • Bistå ved drøftinger og forhandlinger
 • Støtte og rådgivning til ledere
 • Sekretariatsfunksjon 
 • Oppgaver innenfor fagområdet ut ifra kompetanse og erfaring

Kvalifikasjoner

 • Det kreves høyere relevant utdanning på mastergradsnivå. Unntaksvis kan utdanning på minimum bachelornivå godtas forutsatt lang og relevant erfaring
 • God kunnskap om aktuelt lov- og avtaleverk
 • Flere års relevant erfaring fagfeltet HR, personalforvaltning eller arbeidsrett. Faglig bredde og dybdekunnskap er en forutsetning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

I tillegg er det ønskelig med følgende kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Erfaring med offentlig forvaltning og saksbehandling
 • Gode IKT-brukerkunnskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God vurderingsevne og rolleforståelse
 • Evne til å jobbe systematisk og målrettet
 • Erfaring fra rekruttering

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.


Vi kan tilby

Spennende arbeidsoppgaver i Norges største statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med engasjerte kolleger i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver i lønnsspennet kr 550 000 til 620 000, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.


Har du spørsmål?

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med:

 • direktør administrativ stab Sten Yngve Solberg tlf. 45 63 88 81 eller
 • seniorrådgiver Vala Hjorth-Jenssen tlf. 69 24 75 90

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 19. mai 2021

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.


Søknadsfrist: 19.05.2021

Arbeidsgiver:
Statsforvalteren i Oslo og Viken

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler