Seniorrådgiver innen HR

Hva gjør vi i HR-seksjonen?

HR-seksjonen har en bred ansvars- og oppgaveportefølje og mange kontaktflater i organisasjonen. Vi jobber med strategiutvikling med bakgrunn i tendenser og utviklingstrekk i forvaltningen og samfunnet og tilrettelegger for leder- og kompetanseutvikling, og vi er aktør og støtte ved rekruttering, organisasjonsutvikling, utvikling av organisasjonskultur og arbeidsmiljø, samt arbeid med lønnspolicy og lønnsforhandlinger.


Er du vår nye medarbeider?

Til teamet vårt søker vi en ambisiøs, utviklingsorientert og HR-faglig sterk seniorrådgiver. Du skal sammen med dine kolleger jobbe med å utvikle og gjennomføre målrettede og effektive HR-tiltak, som støtter opp under KLDs strategier, mål og samfunnsoppdrag. Du må forstå betydningen av «gode hver for oss,– best sammen» prinsippet, både når det gjelder jobbutførelse i eget departement, men også i departementsfellesskapet.

Den rette medarbeideren vil kunne ha gode muligheter til å påvirke stillingens innhold.


Dine arbeidsoppgaver vil være:

Du vil sammen med kolleger i HR-seksjonen initiere og bidra til å styrke det innovative arbeidet med å videreutvikle en kultur for forbedring i departementet. Noen av dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Støtte departementsledelsen i utviklingen av departementet.
 • Videreutvikle det helhetlige arbeidet med kompetansestyring.
 • Gi HR-faglige råd og være diskusjonspartner for ledere med personalansvar.
 • Initiere og gjennomføre tiltak innen organisasjons-, arbeidsmiljø-, leder- og medarbeiderutvikling.
 • Delta i rekrutteringsprosesser for toppledere i departementet og underliggende etater.
 • Følge opp sentrale strategier og føringer.
 • Sørge for et godt kunnskaps- og analysegrunnlag som utgangspunkt for strategiutvikling på HR-området.
 • Delta i interne og eksterne nettverk og fora ved behov.

Vi søker deg som har følgende nødvendige kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning på masternivå, innen HR, pedagogikk, arbeids-/organisasjonspsykologi, ledelse, arbeidsrett eller lignende.
 • Faglig tyngde og minimum fem års erfaring innen HR-faget. Omfattende erfaring kan kompansere for manglende deler av utdanningskravet. 
 • Erfaring med utvikling og leveranse av kompetansetiltak.
 • Erfaring fra prosjektarbeid, gjerne fra rollen som prosjektleder/ prosessleder.
 • Svært god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne.
 • Kunnskap om statlig lov- og avtaleverk.

For å lykkes i rollen har du følgende egenskaper:

 • Kombinerer strategisk tenkning med operative leveranser.
 • Trives som sparringspartner og støttespiller for ledere og medarbeidere.
 • Evner å bidra til videreutvikling av et arbeidsmiljø for deling av kunnskap og erfaring.
 • Fleksibel i oppgaveportefølje og løsningsorientert i sak.
 • Serviceinnstilt, positiv og nysgjerrig på nye løsninger og effektivisering av arbeidsprosesser.
 • Relasjonssterk og med utpregede samarbeidsevner.
 • Nysgjerrig og interessert i å forstå departementets rolle i forvaltningen.

Hvorfor skal du jobbe hos oss:

Dersom du har de kvalifikasjoner og egenskaper vi ser etter, vil du sammen med dine kolleger få en sentral rolle i videreutviklingen av HR, til det beste for departementets evne til å nå de mål som er satt og realisere regjeringens politikk. I dette ligger et overordnet mål om det grønne skiftet.

Klima- og miljødepartementet praktiserer en livsfaseorientert personalpolitikk. Våre lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter. Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.


Lønn:

Årslønn for seniorrådgiver fra kr 626 300 - 814 900 (lønnstrinn 67 - 79). For særlig kvalifiserte søkere kan noe høyere lønn vurderes.


Generell informasjon:

 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/ karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Utenlandske vitnemål må være NOKUT godkjent. Bekreftelsen vedlegges. Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Vil du vite mer om stillingen? Ta kontakt med avdelingsdirektør Ståle Tangestuen, tlf: 957 09 653


Vi er opptatt av:

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi jobber for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og/eller som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Departementet flytter innen de neste tre årene inn i nye moderne lokaler i det nye regjeringskvartalet. 


Søknadsfrist: 02.04.2023

Arbeidssted: Kongens gate 18-20

Arbeidsgiver:
Klima- og miljødepartementet

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler