Seniorrådgiver innen kompetanseutvikling- og styring

Tolletaten er en kontrolletat i spennende utvikling, med mange pågående digitalisering- og utviklingsprosesser. Vi søker deg som er nytenkende og har erfaring innen kompetanseutvikling. Du vil få et særskilt ansvar for å drive for å kompetanseutvikling-, kompetansestyring og utarbeidelse av kompetanseplaner. 

Grensedivisjonen har ansvar for tollekspedisjon og kontroll av varer, transportmidler og reisende ved landets grenseoverganger. Divisjonen består av om lag 900 ledere og medarbeidere fordelt på over 50 lokasjoner.

Grensedivisjonen styringsstab består av 18 medarbeidere som ledes av stabsleder. Styringsstaben har ansvar for den overordnede styringen og driften av Grensedivisjonen innen virksomhetsstyring, HR og administrasjon. Dette innebærer å lede arbeidet med å operasjonalisere etatens overordnede kompetansestrategi, planlegge og utvikle tiltak og fastsette mål, bruke informasjon til læring og forbedring for å sikre en helhetlig ivaretagelse av divisjonens medarbeidere og oppdrag.

Styringsstaben har koordinerings- og forvaltningsansvar for kompetansestyring og kompetanseutvikling i divisjonen, i tillegg til administrative driftsoppgaver på divisjonsnivå. 

Din arbeidshverdag vil være preget av utstrakt samarbeid på tvers i divisjonen og i Tolletaten, med store muligheter for påvirkning og faglig utvikling i en spennende, nyopprettet stilling.

Sentrale arbeidsområder:

 • utarbeide tiltak på bakgrunn av etatens kompetansestrategi og videreutvikle divisjonens kompetanseprofil 
 • standardisere og harmonisere kompetanseutvikling- og ledelse i divisjonen  
 • utarbeide kompetanseplaner 
 • koordinering og fasilitering av divisjonens kompetansehevende aktiviteter 
 • bistå i Tolletatens kompetansutviklingsarbeid  
 • øvrige oppgaver innenfor stabens områder må påberegnes

Kvalifikasjonskrav:

 • relevant utdannelse på masternivå. Relevant bachelorgrad kombinert med svært relevant erfaring kan erstatte kravet om mastergrad. 
 • meget god skriftlig fremstillingsevne
 • ønskelig med erfaring fra planlegging, koordinering og administrering av opplærings- og kompetanseutviklingsaktiviteter
 • erfaring med realkompetansevurdering vil være en fordel

 

Dine egenskaper:

 • interesse for utdanning, opplæring og mestring 
 • gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig 
 • gode samarbeidsevner og relasjonsfremmende egenskaper 
 • løsningsorientert, tar initiativ og en utviklingsorientert tilnærming 
 • strukturert og høy gjennomføringsevne 
 • høy integritet 

Vi tilbyr:

 • muligheter for påvirkning og faglig utvikling i en spennende, nyopprettet stilling 
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte og kompetente arbeidskollegaer 
 • lønn som seniorrådgiver 600 000 kr – 750 000 kr
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden 
 • arbeidssted i nye lokaler på Verket i Moss

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 

Inkludering og mangfold
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Stina Smedsrud på tlf. 995 03 714.

For mer informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2021 en samlet budsjettramme på 1,761 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 18.05.2021

Arbeidssted: Moss

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Stina Smedsrud, avdelingsdirektør
Tlf: 995 03 714

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler