Seniorrådgiver innen økonomitjenester

Avdeling administrative tjenester (AT) skal ivareta og levere landsdekkende tjenester innenfor områdene: lønn, økonomi, eiendom, og dokumentforvaltning. AT har 300 medarbeidere og tjenestene er organisert i seksjoner og en stab. Vi er organisatorisk underlagt virksomhetsstyringsavdelingen i Skattedirektoratet.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Administrative tjenester (AT) ivaretar landsdekkende administrative tjenester som støtter og tilrettelegger for effektiv oppgaveløsning i Skatteetaten. Avdelingen er organisert i en stab og med fire fagseksjoner/tjenesteområder:
Økonomi
Lønn
Eiendom og kontorservice
Dokumentforvaltning

Skatteetaten har ambisjon om at kontinuerlig forbedring skal være en varig arbeids- og ledelsesform. Administrative tjenester vil gjennom denne ambisjonen jobbe opp mot målsettingen om å være blant de beste innen våre tjenesteområder i offentlig sektor.

Økonomiseksjonen er lokalisert på Lillehammer og består av 17 medarbeidere i tillegg til leder. Seksjonens kjerneoppgave er å forvalte og utvikle landsdekkende administrative tjenester i henhold til etatens behov innenfor økonomi- og regnskapstjenester. Leveransene understøttes med forvaltningsoppgaver på bestillings- og fakturabehandlingssystem, økonomisystem og BI-løsninger.  Etterlevelse av bestemmelsene og reglement for økonomistyring i staten er sentralt for seksjonens arbeid.

    

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

  Stillingen lønnes som seniorrådgiver, kode 1364. Årslønn: 580 000 - 700 000 avhengig av kvalifikasjoner. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

 

Kvalifikasjoner

 • du må ha relevant høyere utdanning – minimum bachelornivå, fortrinnsvis master. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • du må ha praktisk erfaring som Controller eller tilsvarende
 • det er en fordel med god forståelse for økonomistyring i en virksomhet
 • det er en fordel med kjennskap til statlig økonomiregelverk
 • det er en fordel med erfaring fra prosjektarbeid
 • du må ha god kompetanse på Microsoft Office og gode digitale ferdigheter
 • du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • du er proaktiv og selvstendig
 • du tar ansvar utover eget ansvarsområde og har evne til helhetstenkning
 • du er utviklingsorientert og en god problemløser
 • du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • du har en strukturert arbeidsform
 • du er optimistisk av natur

Personlige egenskaper tillegges vekt ved tilsetting.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 31.10.2021

Arbeidssted: Lillehammer

Arbeidsgiver:
Administrative tjenester, Seksjon økonomi
Elvegata 19
2609 Lillehammer

Kontaktperson:
Vigdis Lien Lauten
Tlf: 91346098

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler