Seniorrådgiver Kontinuerlig forbedring/LEAN

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

 


Virksomhetsstyringsavdelingen (VSA) er en del av Skattedirektoratet. Avdelingen er skattedirektørens forlengede arm når det gjelder å fastsette mål og resultatkrav for etaten, og for oppfølgingen av etatens resultatenheter. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle strukturer og interne systemer for flerårig planlegging, budsjettering, rapportering og oppfølging.
 
Seksjonens hovedoppgave er å arbeide for at Skatteetaten har et helhetlig system for virksomhetsstyring som skal bidra til fastsatt kvalitet i våre leveranser.
 
Du vil, i tett samarbeid med divisjonene og fagnettverket, arbeide med å skape en felles forståelse for kontinuerlig forbedring/Lean og sammenhengen med prosessledelse
 
Hvis du blir motivert av teamarbeid, virksomhetsstyring i store organisasjoner og med viktig samfunnsansvar, er dette stillingen for deg.
 
Vi ber om at CV med vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger 

 Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 600 000 – 750 000 avhengig av kompetanse og erfaring. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

  Noen reiser kan forekomme

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på masternivå, gjerne innenfor administrasjon og ledelse
 • relevant erfaring og utdanning på bachelornivå kan kompensere for manglende utdanning på masternivå
 • meget god kompetanse på Lean
 • fordel med erfaring med offentlig virksomhet
 • fordel med erfaring fra virksomheter innen tjenesteytende næringer
 • meget god formidlingsevne både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • analytisk og strukturert
 • selvstendig med høy gjennomføringsevne
 • involverende, og god til å samarbeide
 • anerkjennende og nysgjerrig
 • engasjerende og coachende   

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 24.11.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Siri Viken
Siri.Viken@skatteetaten.no
Tlf: 905 32 537

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler