Seniorrådgiver – Kvalitet

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. 

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner har ca 1600 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Helse Sør-Øst står ovenfor store og spennende endringer og utfordringer de kommende årene. Vi skal tilrettelegge for pasientens helsetjeneste, bygge nye og moderne sykehus, ta i bruk nye teknologier, sikre at IKT-løsningene understøtter helsepersonellets arbeidshverdag for å nevne noe. Sykehuspartner HF er et av Norges største IKT-selskaper med mer enn 1600 medarbeidere og har en sentral rolle i å nå de ambisiøse målene som Helse Sør-Øst har satt.

Kvalitetsavdelingen er en del av staben Virksomhetsstyring, og har et sentralt ansvar for å ivareta god virksomhets- og kvalitetsstyring i Sykehuspartner HF. Vi søker en erfaren rådgiver med sterkt engasjement for helhetlig virksomhetsstyring, og som ønsker å påvirke i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag. Du vil ha spesiell oppmerksomhet på internkontroll og kontinuerlig forbedring. Som en del av Kvalitetsavdelingen vil du være involvert i alle aspekter av Sykehuspartner HFs arbeid med virksomhets- og kvalitetsstyring. Du vil sammen med gode kollegaer arbeide med å utvikle og løfte Sykehuspartner HFs internkontroll til å være gjennomgripende fra strategisk til operativt nivå. Du har evne til å skape tillit og samhandling på tvers av hele virksomheten.

Stillingen rapporterer til kvalitetssjef, leder for Kvalitetsavdelingen.

 

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • Et tungt fagmiljø i en kvalitetsavdeling bestående av tolv medarbeidere
 • Mulighet til å være med på å utvikle fremtidens helsetjenester med bruk av IKT
 • Interessante, utviklende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Lokaler i nær tilknytning til offentlig kommunikasjon

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25. 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelor-/eller mastergradsnivå
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningsnivå
 • Kjennskap og erfaring med internkontroll og forbedring av arbeidsprosesser
 • Erfaring fra større, komplekse organisasjoner
 • Erfaring med koordinering av aktiviteter på tvers av organisasjonsenheter og fagmiljøer
 • God kjennskap til regelverk, standarder og beste praksis innen kvalitetsledelse, revisjoner og internkontroll, gjerne fra et IKT perspektiv
 • Det er en fordel med relevant sertifisering innen kvalitetsledelse
 • Erfaring fra veiledning, opplæring og fasilitering
 • Erfaring og kunnskap om bruk av verktøy for informasjonshåndtering og analyse
 • Komfortabel med å presentere for større fora

Personlige egenskaper

 • Kundeorientert og evne til god virksomhetsforståelse
 • Initiativrik, løsningsorientert og høy gjennomføringsevne
 • Evne til å se løsninger og tilnærminger for å nå målet
 • Svært god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner på tvers av fagmiljø og målgrupper
 • Selvdreven og tar ansvar for egne resultater
 • Deler kunnskap, erfaringer og informasjon med andre
 • Analytisk og med høy faglig integritet

Personlig egnethet vektlegges. 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 25.08.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Kvalitet, Sykehuspartner HF
Hoffsveien 1D
0275 Oslo

Kontaktperson:
Irene Thaule
iretha@sykehuspartner.no
Tlf: 90912334

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler