Seniorrådgiver - Nordfjordeid

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Ønsker du å jobbe i Skatteetaten der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver?
Da kan du være den medarbeideren vi søker etter!

Divisjon Brukerdialog skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Brukerdialog avdeling Innland har ansvaret for kvalitet og oppfølging knyttet til hele skatte- og avgiftsmanntallet, med unntak av skatt knyttet til utland og storbedrift. Vi har landsdekkende oppgaveløsning og har en risikobasert tilnærming der målet er å sikre god etterlevelse. Avdelingen består av 5 seksjoner, 56 grupper og mer enn 1100 medarbeidere.

Nordfjordeid Skattekontor søker etter nye fremtidsmedarbeidere som er læringssøkende, positive og nysgjerrige. Vi har et godt arbeidsmiljø og gruppen er sammensatt av personer med variert alder og bakgrunn. Det er stor frihet til å planlegge arbeidsdagene selv og du vil kunne jobbe både selvstendig og i team. Det er god variasjon av oppgaver og vi ønsker å være tett på brukerne våre. Kontoret arbeider med kvalitet og oppfølging av skattemelding for pensjonister, lønnstakere og næringsdrivende. Skattekontoret utfører både veiledning, informasjon, fastsettelse- og kontrollarbeid innen ulike områder. Vi har også arbeidsoppgaver knyttet til publikumsveiledning og ID-kontroll.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger  

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) kr 525 000 – 650 000, eventuelt som rådgiver (kode 1434) kr 450 000 – 540 000 avhengig av kompetanse og erfaring. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.                  

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, minimum bachelornivå, innenfor ett eller flere av fagområdene revisjon, regnskap, økonomi. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • Flere års erfaring innen skatte- og/eller revisjon/regnskapsfaget er en fordel
 • Erfaring fra veiledning og/eller informasjonsarbeid er ønskelig
 • Gode digitale ferdigheter og erfaring
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne       

Personlige egenskaper

 • Lagspiller som positiv bidrar til utvikling og engasjement for et godt arbeids- og læringsmiljø
 • Endringsorientert og tilpasningsdyktig sett mot etatens skiftende rammevilkår
 • Positiv, nysgjerrig og løsningsorientert
 • Evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • Du identifiserer deg med Skatteetatens verdier:
  profesjonell, imøtekommende og nytenkende

 Personlig egnethet og egenskapet vil bli vektlagt.  

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Nordfjordeid

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Postvegen 3
6770 Nordfjordeid

Kontaktperson:
Monica Løkling Mundal
Tlf: 57 88 59 41

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler