Seniorrådgiver oppvekst og sivilsamfunn

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, utvikling og formidling av kunnskap. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 275 ansatte fordelt på kontorer i Narvik og Oslo. Ca. 35 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2022 ca. 350 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter ca 11,6 mrd. kr. i tilskuddsmidler.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Vil du være med å styrke sivilsamfunnets rolle i integreringsarbeidet, og ta del i spennende fagområder under utvikling? Vi jobber med å utvikle kunnskaps- og tjenesteutviklingen på integreringsfeltet. 

Du får arbeide sammen med 11 andre dyktige medarbeidere! Vi er en avdeling med mangfoldig bakgrunn og erfaring, som ser frem til å få flere krefter på laget.

Avdeling for oppvekst og frivillighet i IMDi søker en erfaren seniorrådgiver. Vi ser etter deg som er samfunnsengasjert, liker utviklingsarbeid og har et analytisk blikk. Ditt arbeid blir en del av IMDis innsats med å implementere og utvikle regjeringens integreringspolitikk.

IMDi er en moderne og mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser. Vårt arbeid innebærer dialog og samarbeid med departement, kommunal sektor, direktorater og andre organisasjoner. Som ansatt i avdeling for oppvekst og frivillighet vil du i tillegg ha tett kontakt med sivilsamfunnet, lokale/regionale aktører og eksterne forskningsmiljøer. 

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens regulativ som seniorrådgiver, stillingskode 1364 (lønn fra kr. 604 400 til kr. 728 100 brutto pr år).
 • Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn eller annen stillingskode vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • En mangfoldig arbeidsplass
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo med god kantineordning, treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Mastergradsnivå, fortrinnsvis innen samfunnsvitenskapelig retning.

Alle søkere må laste opp vitnemål i Webcruiter. Vi oppfordrer til å benytte vitnemålsportalen til å laste opp vitnemål der det er mulig.

 • Minimum 5-års arbeidserfaring fra departement, direktorat eller annet statlig organ, med minst 2-års relevant erfaring med utredning og prosjektledelse
 • Erfaring med analyser, utredningsarbeid og faglig utviklingsarbeid
 • Behersker kvalitativ metode
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Fordelskrav:

 • Kjennskap til eller erfaring fra integreringsfeltet i bred forstand, herunder fra frivillighet, oppvekst, utdanning eller lignende
 • Erfaring fra samarbeid mellom ulike forvaltningsnivåer og sektormyndigheter
 • Erfaring med prosessveiledning eller prosessledelse
 • Erfaring med kunnskapsformidling, også via klarspråk

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, og samtidig samarbeidsorientert i oppgaveløsningen
 • Systematisk, effektiv og kan dokumentere gode resultater

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 28.11.2022

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Avdeling oppvekst og frivillighet i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Tollbugata 20
0152 Oslo

Kontaktperson:
Marita Kristiansen
Tlf: 97476404

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler