Seniorrådgiver - organisasjonsutvikling

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Har du lyst til å være med å videreutvikle Arbeidstilsynet?

Arbeidstilsynet styrker fagområdet organisasjonsutvikling, og vi søker deg som er engasjert i HR-faget og som har en god rolle- og
organisasjonsforståelse.

Du kommer til et kompetent fagmiljø i Avdeling for organisasjon med totalt 11 medarbeidere per tiden. Avdelingen er fysisk plassert i
Trondheim.

Avdeling for organisasjon har ansvar for strategier og tiltak som sikrer at
Arbeidstilsynet til enhver tid har de menneskelige ressursene og den
kompetansen organisasjonen har behov for. Ansvaret omfatter også arbeidsgiveransvaret,
internt HMS, sikkerhet og medbestemmelse. Avdelingen har en viktig stabsrolle i
direktoratet i tett samarbeid med Avdeling for virksomhetsstyring og
-utvikling.

 

Vi tilbyr

 • lønn som seniorrådgiver (kode 1364) i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, normalt innenfor kr 550 000 til kr 730 000.
 • lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag

Ansettelse skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir ansatt må regne med at det kan skje endringer i arbeids- og ansvarsområdene for stillingen.

Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også
velkommen til å søke jobb hos oss.

Ansatte i Arbeidstilsynet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. De må heller ikke ta imot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet.
I særlige tilfeller og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, kan Arbeidstilsynets direktør gjøre unntak fra forbudet.

Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på masternivå, gjerne også ledererfaring
 • Relevant erfaring med å drive prosesser knyttet til utvikling av medarbeidere, ledere, arbeidsmiljø og kultur
 • Erfaring med organisasjonsutvikling og virksomhetsstyring
 • God innsikt i regel- og avtaleverk om arbeidsforhold i staten
 • Erfaring med lønnsforhandlinger og samarbeid med tillitsvalgte
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Du jobber målrettet og systematisk, har gjennomføringsevne og kan vise til konkrete resultater
 • Du er en god lagspiller, men evner også å jobbe godt selvstendig
 • Du er engasjert og løsningsorientert
 • Du er omgjengelig, samarbeider godt og evner å skape gode relasjoner både internt og eksternt

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 08.08.2021

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Avdeling for organisasjon, Arbeidstilsynet
Prinsens gate 1
7013 Trondheim

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler