Seniorrådgiver/rådgiver innen personvern

Vil du jobbe med personvern og utvikling i tolletaten? 

Tolletaten er en kontrolletat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. 1. oktober 2020 ferdigstilte tolletaten en fullstendig omorganisering. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft. 

Utviklingsavdelingen er en nyopprettet avdeling i juridisk divisjon. Avdelingen er tillagt et særlig ansvar for personvern, regelverksutvikling og utredning av løsninger og prosesser i grenseflaten mellom juss og digitalisering for både næringslivet og private. Avdelingen skal være en samarbeidspartner og premissgiver i arbeidet med å utvikle tolletatens prosesser og systemer, og skal bidra til at personvern og regelverksutvikling blir en integrert del av etatens forbedringsarbeid. Vi ser nå etter 1 – 2 personvernjurister/forvaltningsinformatikere, som kan forsterke avdelingens arbeid med å videreutvikle personvern i tolletaten og bidra til at dette ivaretas i etatens utviklingsarbeid.

Din arbeidshverdag vil være preget av utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer på tvers i organisasjonen og det vil være store muligheter for påvirkning og faglig utvikling innenfor et spennende og høyt prioritert fagområde.

Sentrale arbeidsområder:

 • rådgi ledelsen arbeidet med etterlevelse av personvernregelverket
 • utrede og veilede i problemstillinger knyttet til personvern
 • bidra i det strategiske arbeidet med å styrke personvernsarbeidet i tolletaten
 • være en diskusjonspartner, herunder delta og rådgi i prosjekter og andre utviklingsaktiviteter
 • jobbe med internkontroll og utvikle styrende dokumenter og retningslinjer innenfor personvernområdet

Kvalifikasjonskrav:

 • relevant utdannelse på masternivå fortrinnsvis innen juridiske fag eller forvaltningsinformatikk. Bachelorgrad, i kombinasjon med dokumentert erfaring og kompetanse med personvern kan kompensere for kravet til master.
 • relevant erfaring fra arbeid med personvern og implementering av nytt personvernregelverk (GDPR), utarbeidelse av rutiner og kvalitetssikring
 • for å bli ansatt som seniorrådgiver ønsker vi minst fem års erfaring fra statlig forvaltning
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Dine egenskaper:

 • du har høy gjennomføringsevne, og trives med å jobbe både selvstendig og i team
 • evne til å identifisere prinsipielle problemstillinger gjennom det løpende arbeidet
 • god organisasjons- og helhetsforståelse
 • nysgjerrig og initiativrik, med vilje til å bistå også utenfor eget ansvarsområde
 • god rolleforståelse og meget gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver innenfor et høyt prioritert fagområde i en nyetablert avdeling med høy kompetanse
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • stillingen lønnes som seniorrådgiver/ rådgiver avhengig av kvalifikasjoner, kr 600 000 – 800 000. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden
 • arbeidssted i nyoppussede lokaler sentralt i Oslo sentrum

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig.

Inkludering og mangfold

I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Marius Mølmen Moen på tlf. 41441268. For mer informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2020 en samlet budsjettramme på 1,765 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 03.11.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Marius Mølmen Moen, avdelingsleder
Tlf: 41441268

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler