Seniorrådgiver - Sekretariat for bibliotekutvikling

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 580 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 680 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

Seniorrådgiver - Sekretariat for bibliotekutvikling

Nasjonalbiblioteket har et overordnet ansvar for å bidra til å utforme og gjennomføre en nasjonal bibliotekpolitikk og bidra til å utvikle
og styrke bibliotekene i Norge som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner.
Gjennom et aktivt, strategisk utviklingsarbeid skal Nasjonalbiblioteket bidra
til faglig utvikling, samordning og effektivisering av bibliotekene.
Innbyggernes og forsknings- og utdanningsinstitusjonenes behov for gode og
relevante bibliotektjenester står i sentrum for utviklingsarbeidet. Arbeidet
med utvikling og koordinering på bibliotekfeltet utføres i en løpende dialog
med bibliotekenes eiere på ulike forvaltningsnivå og i ulike
moderinstitusjoner. Fram til 2024 vil den nasjonale bibliotekstrategien «Rom for demokrati og dannelse» ligge til grunn for arbeidet med bibliotekutvikling. Regjeringen har signalisert at bibliotekstrategien skal revideres. Sekretariat for bibliotekutvikling er
organisert som en stabsfunksjon under Nasjonalbibliotekaren for å samordne
Nasjonalbibliotekets oppgaver knyttet til nasjonal bibliotekutvikling.
Nasjonalbiblioteket disponerer prosjektmidler for å stimulere til utvikling i
bibliotekene, som skal dekke et variert spekter av samarbeids- og
prosjekttiltak innenfor bibliotekområdet.

Vi søker en medarbeider som skal
bidra i Nasjonalbibliotekets arbeid som nasjonal bibliotekutvikler.

Arbeidet vil bestå av forefallende saksbehandling og deltakelse i avdelingens generelle arbeid. Avdelingen har hovedansvar for
gjennomføring av Nasjonal bibliotekstrategi og redaksjonelt ansvar for
nettstedet bibliotekutvikling.no.

 

Vi tilbyr

En spennende jobb med stor kontaktflate
Gode faglige utviklingsmuligheter
Fast stilling i stillingskode 1364 Seniorrådgiver. Aktuell lønnsplassering for denne stillingen er fra lønnstrinn 68-78 som fortiden utgjør kr. 626 100 -  776 900.- pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  
Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Kvalifikasjoner

Utdannelse fra høgskole eller universitet, gjerne med  bibliotekfaglig retning
Erfaring med saksbehandling fra offentlig virksomhet er en fordel 
God kjennskap til bibliotekenes formål og virksomhet 

Personlige egenskaper

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Gode samarbeidsevner
Evne til å jobbe i team for å oppnå resultater

Utdanningsnivå
Mastergrad eller høyere og minimum 5 års relevant praksis. Realkompetanse kan erstatte kravet til utdanning 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 29.05.2022

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Sekretariat for bibliotekutvikling, Nasjonalbiblioteket
Henrik Ibsensgate 100
0255 Oslo

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler