seniorrådgiver til seksjon for strategi og plan i Tolldirektoratet

Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Vi er organisert i et sentralt direktorat og seks operative tollregioner, og rapporterer til Finansdepartementet.

 

Tolletaten er i en spennende utvikling. Vi moderniserer vårt rammeverk for styring og kontroll, styrker strategiutviklingen og de langsiktige planprosessene. Nå ser vi etter en faglig sterk seniorrådgiver som skal bidra til å innføre kvalitets- og prosessledelse i etaten. I den nyopprettede seksjonen for strategi og plan vil du jobbe sammen med fageksperter innenfor strategi, styring og internkontroll og risiko- og sikkerhetsstyring. Du vil være sentral i arbeidet med å sørge for at virksomhetens prosesser er underlagt styring og kontroll, enkeltvis og samlet.

I Tolletaten ønsker vi å tydeliggjøre våre kjerne- og støtteprosesser. Vi vil standardisere og følge opp at prosessene, fra begynnelse til slutt, etterleves og tilfredsstiller de krav som settes til disse. Du vil få ansvaret for å etablere prosessledelse, og sammen med eiere av kjerne- og støtteprosessene skal du utvikle krav til prosessenes effektivitet. Kjerneprosessene består av vareførsel - og kontrollprosesser. Viktige støtteprosesser er etterretning, IT-styring og administrasjon. Du vil også bli sentral i å innføre eventuell systemstøtte for prosessledelse.

Din arbeidshverdag vil være preget av utstrakt samarbeid på tvers i organisasjonen. Det vil være store muligheter for påvirkning og faglig utvikling i en spennende, nyopprettet stilling.

Sentrale arbeidsområder:

 • tverrfaglig og utadrettet samarbeid med avdelinger og regioner for å innføre kvalitets- og prosessledelse
 • identifisere behov og krav hos brukere ved hjelp av intervjuer og workshops
 • dokumentere prosessene med egnet metodikk og system
 • være systemforvalter for etatens eventuelle systemstøtte på prosessområdet

Kvalifikasjonskrav:

 • du har relevant utdannelse på masternivå, gjerne innen IT
 • du har erfaring fra kvalitets- og prosessledelse
 • du har erfaring med behovsanalyse og kravspesifisering
 • du har god forretnings- og teknologiforståelse
 • du er strukturert og systematisk

Dine egenskaper:

 • strukturert og analytisk
 • god helhetsforståelse
 • samarbeidsorientert og nysgjerrig

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver i en nyopprettet seksjon som representerer et satsingsområde i Tolletaten
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • lønn som seniorrådgiver etter statens lønnsregulativ kr 605 800 - 704 800.  For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden
 • arbeidssted sentralt i Oslo sentrum

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du som skal tilsettes, må kunne sikkerhetsklareres for graden konfidensielt.

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi tilrettelegger ved behov. Tolletaten er en IA-bedrift.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi vil i så fall varsle deg om det.

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Erik Guldhav på telefon 99515092 eller fungerende underdirektør Øyvind Bohn Vestli på telefon 90563048

Stillingsnummer: 09/2018

Søknadsfrist: 08.04.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Tolletaten, avdeling for virksomhetsstyring og fellesfunksjoner
0191 Oslo

Kontaktperson:
Erik Guldhav
Tlf: 99515092

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler