Seniorrådgiver til seksjon for strategi og plan i Tolldirektoratet

Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Vi er organisert i et sentralt direktorat og seks operative tollregioner, og rapporterer til Finansdepartementet.

 

Tolletaten er i en spennende utvikling. Vi moderniserer vårt rammeverk for styring og kontroll, styrker strategiutviklingen og de langsiktige planprosessene. Nå ser vi etter en faglig sterk seniorrådgiver som skal bidra til å styrke etatens risikostyring. I den nyopprettede seksjonen for strategi og plan vil du jobbe sammen med fageksperter innenfor strategi, styring, internkontroll og kvalitets- og prosessledelse. Du vil bidra med etableringen av et godt beslutningsgrunnlag, der risikostyringen er godt forankret i strategi og langtidsplaner, og ledelsens risikobilde er helhetlig og balansert.

Tolletaten styrker sin virksomhetsstyring, og risikostyringen er et område som skal tydeliggjøres og få en sterkere plass i mål- og resultatstyringen. Du vil få ansvaret for å etablere risikostyring som en integrert del av strategi og langtidsplanarbeidet. Du skal også koordinere risikostyringen inn mot andre viktige fagområder som økonomi-, prosjekt- og sikkerhetsstyring, samt organisasjonsutvikling.  Du vil bidra sentralt i å etablere og oppdatere etatens overordnede risikokart og arbeide tett opp mot ledelsen for å kommunisere dette.

Du vil få hovedansvaret for risikostyringsfunksjonen og også ha en utøvende rolle med å løfte etatens kompetanse på fagområdet gjennom opplæring og veiledning. Din arbeidshverdag vil være preget av utstrakt samarbeid med hele organisasjonen og det vil være store muligheter for påvirkning og faglig utvikling i en nyopprettet stilling. 

Sentrale arbeidsområder:

 •  faglig ansvarlig for risikostyring i etaten, med oppgaver knyttet til internkontroll, mål og resultatstyring og risikostyring
 • opprette og videreutvikle risikostyringsfunksjonen, herunder rammeverk for risikostyring i Tolletaten
 • rådgivende rolle overfor ledere og prosjekter ved gjennomføring og oppfølging av risikovurderinger
 • bidra til å styrke etatens systemer for styring og kontroll gjennom å implementere en helhetlig og velfungerende risikostyring med gode system for risikorapportering og oppfølging
 • pådriver for å bygge en solid risikostyringskultur med koordinert terminologi og krav til oppfølging og implementering av tiltak
 • fremme risikostyringskompetansen i hele etaten

 Kvalifikasjonskrav:

 •  utdannelse på masternivå innenfor relevante fagområder
 • god kjennskap til regelverk, standarder og beste praksis innen risikostyring, virksomhetsstyring og internkontroll
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • erfaring fra veiledning og opplæring, samt som fasilitator- og pådriver overf or ledernivåene, også toppledelsen 

Dine egenskaper:

 •  kvalitetsbevisst med høy faglig integritet
 • initiativrik og selvstendig
 • fleksibel og motivert
 • god til å samarbeide og kommunisere, med ulike målgrupper og på ulike arenaer
 • du er analytisk og har sans for detaljer 

Vi tilbyr:

 •  faglig utvikling og spennende arbeidsoppgaver i en etat i sterk utvikling
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • lønn etter statens lønnsregulativ kr 605 800 - 704 800.  For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden
 • arbeidssted sentralt i Oslo sentrum 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du som skal tilsettes, må kunne sikkerhetsklareres for graden hemmelig.

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi tilrettelegger ved behov. Tolletaten er en IA-bedrift. 

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi vil i så fall varsle deg om det.

 For mer informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Erik Guldhav på telefon 99515092 eller fungerende underdirektør Øyvind Bohn Vestli på telefon 90563048

 

Stillingsnummer: 11/2018

Søknadsfrist: 08.04.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Tolletaten, avdeling for virksomhetsstyring og fellesfunksjoner
0191 Oslo

Kontaktperson:
Erik Guldhav
Tlf: 99515092

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler