Seniorrådgiver til styringsstab, grensedivisjonen

Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten ferdigstilte 1. oktober 2020 en omfattende omorganiseringsprosess og etablerte grensedivisjonen med hovedkontor i Moss. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse for varestrømmer og grensekontroll, samt økt faglig og teknologisk utviklingskraft.

Styringsstab har ansvar for virksomhetsstyring, HR og administrasjon for hele grensedivisjonen. Dette innebærer å lede arbeidet med å planlegge og fastsette mål og utvikle god organisasjonslæring og robuste trygge arbeidsmiljø for ansatte i hele landet. Ansvar for en helhetlig ivaretakelse av divisjonens medarbeidere samt styrings- og støtteprosesser på HR området ligger også til styringsstab.

Styringsstaben ledes av en stabsleder og består av om lag 18 årsverk.

Grensedivisjonen har sin tjeneste over hele landet. Ledelsesoppgavene er sammensatte og til dels operative, og medarbeiderne jobber turnus til alle døgnets tider. Dette krever solide robuste team og gode lederferdigheter. 

Vi søker nå en kollega med utdanning på masternivå  og erfaring fra lederutvikling, lederveiledning, teamutvikling og arbeidsmiljøutvikling.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • gjennomføre ulike lederstøtte- og arbeidsmiljøtiltak på individ- og gruppenivå
 • bidra til utvikling av store og små arbeidsmiljøer i hele landet til robuste team med høyt engasjement og god ytelse
 • veilede i metodebruk for turnusledelse, fjernledelse, kommunikasjon og gruppedynamikk
 • bistå til mestring av endringsprosesser og gjennomføre kartlegginger 

Kvalifikasjoner:

 • master i arbeids- og organisasjonspsykologi eller master med fordypning i arbeidsmiljø, organisasjons- og teamutvikling eller liknende
 • solid erfaring med lederstøtte og teamutvikling fra større virksomheter, gjerne fra uniformerte etater
 • erfaring med endrings- og omstillingsprosesser 
 • erfaring med arbeidsmiljørelaterte saker 
 • konflikt- og krisehåndtering
 • god formidlingsevne skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • god på kunnskapsdeling, involvering og samarbeid
 • sterkt engasjement for ansvarsfeltet
 • analytisk og strategisk med god arbeidskapasitet
 • åpen og tillitsskapende som relasjonsbygger 

Vi kan tilby:

 • et spennende og godt arbeidsmiljø
 • faglig utvikling 
 • stillingen lønnes som seniorrådgiver, kr 800 000 - 940 000. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • arbeidssted Moss – og endel spennende reising til landets tollsteder 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Grensedivisjonens posisjon på grensen sørger for at varene som passerer Norges grenser flyter effektivt og i nødvendig grad blir kontrollert. Våre tollere har utstrakt kontakt med publikum og næringsliv, og omfattende kompetanse på regelverk om grensekryssende varer, smuglingsbekjempelse og etterretning. Grensedivisjonen består av seks geografiske områder med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, en avdeling med ansvar for fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab. 

Inkludering og mangfold
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.  

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte stabsleder Stina Smedsrud på telefon 99503714.   

For ytterligere informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb.

Søknadsfrist: 21.06.2021

Arbeidssted: Viken/ Moss

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Stina Smedsrud, stabsleder
stsm@toll.no <stsm@toll.no>;
Tlf: 99503714

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler