Seniorrådgiver

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 445 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 562 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»

Seniorrådgiver – avdeling Tilvekst og kunnskapsorganisering
Én av Nasjonalbibliotekets viktige oppgaver er å sørge for effektiv registrering av pliktavlevert materiale
og å forsyne norske bibliotek med metadata og tjenester. I årene framover skal
Nasjonalbiblioteket utvikle en ny infrastruktur for de nasjonale bibliografiske
tjenestene. Målet er enkel tilgang til metadata for bibliotekene og gode
søketjenester for bibliotekbrukerne. Sentrale element i den nye infrastrukturen
vil være en felles nasjonal metadatabrønn, autoritetsregister, lenkede data, automatiserte
løsninger for produksjon av metadata, gode søketjenester og spennende
muligheter for ABM-sektoren til å bygge nye tjenester på nasjonal felles
infrastruktur.

Vi tilbyr

Interessante arbeidsoppgaver sammen med hyggelig og dyktige kollegaer i Oslo og Mo i Rana
Fast stilling i stillingskode 1364 seniorrådgiver, aktuell lønnsplassering i lønnstrinn 60-68 som for tiden utgjør 532 300-615 900 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes
Fleksibel arbeidstidsordning
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift

Kvalifikasjoner

Bachelor eller mastergrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap med kunnskapsorganisering og informasjonsgjenfinning i fagkretsen, IT-utdannelse eller annen relevant utdannelse på tilsvarende nivå. Realkompetanse kan erstatte kravet til utdanning
God kjennskap til informasjonsteknologi
Kunnskap om format og standarder for metadata i bibliotektjenester og lenkede data vil bli vektlagt

Språk 
Norsk og engelsk skriftlig og muntlig  

Personlige egenskaper

Nytenkende og løsningsorientert
God gjennomføringsevne
Gode samarbeidsevner
Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
Personlig egnet vil bli vektlagt

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 24.11.2019

Arbeidssted: Mo i Rana

Arbeidsgiver:
Avdeling Tilvekst og kunnskapsorganisering, Nasjonalbiblioteket
Finsetveien 2
8624 Mo i Rana

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler