Seniorrådgiver

Spesialkonsulent i eiendomsfag


Oslo kommune vil ha raskere boligbygging og sikre god byutvikling i tråd med politiske mål for byen.

Plan- og bygningsetaten har en nøkkelrolle som fagmyndighet og tilrettelegger av planprosesser.
Utviklingsenheten i Avdeling for utvikling og infrastruktur søker spesialkonsulent innen eiendomsfag med vekt på planfag/planprosess og jordskifte.


Utviklingsenheten jobber med å få frem løsninger som ikke bare fører til raskere intern saksbehandling, men at områder faktisk blir regulert og bebygd raskere, samtidig som byens og innbyggernes behov ivaretas. For å få til dette, vil Utviklingsenheten øke den faglige bredden i arbeidet med å søke nye tilnærminger i rollen som tilrettelegger. Dette vil i stor grad skje gjennom tverrfaglige prosjektteam.

Forholdet mellom intensjonene i planer og byggesak, utbyggernes og innbyggernes interesser og andre samfunnsmessige behov, er sentrale temaer. Da ønsker vi oss din fagkunnskap om privatrettslige utfordringer og offentligrettslige verktøy, i grensesnittet mellom planprosess, grunneierinteresser og utbygging.  

Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men  med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet.  Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til den utlyste stillingen. 

Vi tilbyr

 • Jobb i Norges største fagmiljø innenfor byutvikling
 • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring
 • Faglig fordypning, blant annet regelmessige foredrag og fagmøter
 • Fleksitid
 • Trening i arbeidstiden, for eksempel yoga, boksing og fotball
 • Stillingen lønnes mellom lønnstrinn 49-57, som tilsvarer en årslønn fra kr 644 700 til kr 754 400 pr. år

Kvalifikasjoner

 • Du har mastergrad i eiendomsfag eller tilsvarende, samt 5 års relevant arbeidserfaring.
 • Du har praksis fra jordskifteretten eller på annen måte med jordskifte innen større utbygginger, gjerne fra transformasjonsområder i by eller tettbygde områder.
 • Du har praksis fra arbeid med investeringsutredninger, planprosess eller annen planlegging i forbindelse med utvikling av større områder for bolig og/eller sosialinfrastruktur.
 • Du forstår samfunnsplanleggingens vesen, fra behov og politiske mål, til faktisk utbygging.
 • Kunnskap om og erfaring fra planprosesser i Oslo kommune er ønsket.
 • Vi ønsker at du har relevant praksis fra både offentlig og privat sektor eller idéelle organisasjoner (den tredje boligsektor).
 •  Erfaring fra arbeid med tjenesteinnovasjon vektlegges positivt.

Personlige egenskaper

 • Du kan strukturere og lede arbeidsprosesser med tverrfaglige team.
 • Du jobber metodisk for å finne frem til kritiske suksessfaktorer og tiltak for å sikre måloppnåelse.
 • Du vet hva dette innebærer eller er innstilt på å tilegne deg en slik metodikk.
 • Du formidler sammensatte budskap på en tilpasset og lettfattelig måte for målgruppen, enten dette er ledere, tverrfaglige team, ferske saksbehandlere eller eksterne aktører (politikere, innbyggere, utbyggere, andre etater og fagfolk).
 • Du angriper utfordringer med et alternativt blikk, du sikrer at du har nødvendig mandat og «står i stormen» som ofte kommer med innovativt arbeid.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 09.08.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler