Seniorrådgiver

Om stillingen 

Tros- og livssynsfriheten er en grunnleggende verdi og menneskerett i et demokratisk samfunn. Staten skal gjennom lovverk og forvaltning av ulike ordninger verne om denne friheten og legge til rette for at alle kan praktisere sin tro eller sitt livssyn.

En viktig del av jobben til embetsverket i et departement er å gi statsråden og regjeringen best mulig kunnskapsgrunnlag for å ta politiske beslutninger. Som sekretariat for politisk ledelse arbeider ansatte med meldinger til Stortinget, strategier, samarbeid med andre departementer og eksterne aktører. Som ansatt i avdelingen vår får du mulighet til å jobbe med flere ulike saker på tros- og livssynsfeltet. Noen saker haster, mens andre saker har lengre tidshorisont. 

Seksjon for tro og livssyn har ansvaret for politikkutvikling og regelverk på tros- og livssynsfeltet. Vi forvalter trossamfunnsloven, gravplassloven, lov om helligdagsfred og lov om Opplysningsvesenets fond. I dette inngår også ulike tilskuddsordninger, handlingsplaner og utviklingsoppgaver. 

I seksjonen vil du bli del av et større team med engasjerte fagfolk som er opptatt av å legge til rette for tros- og livssynssamfunnenes fortsatte samfunnsbidrag og å videreutvikle fagfeltet. 

Arbeidsoppgavene vil blant annet være å: 

 • bidra til politikkutvikling på tros- og livssynsfeltet 
 • samarbeide med andre avdelinger og departementer, samt organisasjoner på tros- og livssynsfeltet
 • innhente og systematisere kunnskap om fagområdet
 • delta i seksjonens oppgaver med utredning og saksbehandling
 • behandle søknader om ulike tilskudd og følge opp tilskuddsmottaker

Du må ha: 

 • en mastergrad innen samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag, som for eksempel statsvitenskap eller religionsvitenskap
 • minimum fire års relevant arbeidserfaring, gjerne fra offentlig sektor eller departement
 • gode analytiske evner
 • sterke skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner

Det er en fordel om du har kjennskap til et eller flere av seksjonens fagområder og erfaring fra digitaliseringsarbeid. Er du i tillegg en dyktig utreder med godt humør, håper vi at du søker stillingen hos oss. 


Vi tilbyr:

 • interessante rådgivnings- og utredningsoppgaver i skjæringsfeltet mellom fag og politikk
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
 • faglige diskusjonspartnere med ulike erfaringsbakgrunner
 • gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • opplæring med bruk av introduksjonskurs og fadder
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som har gode pensjons- og forsikringsordninger
 • gode muligheter for egenutvikling

Stillingen lønnes som seniorrådgiver med lønn fra kr 553 500 til kr 790 000 per år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.


Andre opplysninger 

 • Vi ber om at attester og vitnemål legges ved søknaden. 
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Du vil i så fall bli informert før offentliggjøringen og få mulighet til å trekke søknaden. 

Har du spørsmål til stillingen? 

Ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Ellen Ur, tlf. 92 83 38 01. 


Om Barne- og familiedepartementet som arbeidsgiver 

BFD ønsker som arbeidsgiver å speile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordrer vi alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn til å søke jobb i departementet. Vi tilrettelegger på arbeidsplassen dersom det er behov for det.


Søknadsfrist: 12.02.2023

Arbeidssted: Akersgata 59, 0180 Oslo

Arbeidsgiver:
Barne- og familiedepartementet

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler