Seniorrådgiver

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Justis- og beredskapsdepartementet (JD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor.
IMDi har i overkant av 260 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Trondheim, Gjøvik, Bergen, Kristiansand og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrun
n. Direktoratet har i 2017 ca. 262 millioner kroner i driftsbudsjett og forvalter omtrent 18,4 milliarder kroner i tilskuddsmidler.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.
IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

IMDi Vest holder til i Bergen og har 10 ansatte. Nå har vi ledig et års engasjement som seniorrådgiver ved kontoret. Oppstart snarest mulig.

Vi tilbyr

Lønn i henhold til statens regulativ som seniorrådgiver stillingskode 1364 (kr. 512700-790100)
Fleksibel arbeidstid
IMDi har avtale om inkluderende arbeidsliv(IA)
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning (mastergrad)
Erfaring fra offentlig forvaltning
Erfaring med utviklingsarbeid
God kunnskap om samarbeidsaktører både i offentlig og privat sektor
God kjennskap til kommuner, statlige og private aktører i region Vest er en fordel

Personlige egenskaper

Har evne til å tenke helhetlig og å arbeide strukturert og strategisk
Tar initiativ, er løsningsorientert og fleksibel
Er utadvendt, har gode kommunikasjonsferdigheter og evne til relasjonsbygging
Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Søknadsfrist: 17.12.2017

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
IMDi Vest, Bergen
5003 Bergen

Kontaktperson:
Bente Blytt
Tlf: (+47) 99559592

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler