Seniorrrådgiver

Om stillingen

Departementenes sikkerhets - og serviceorganisasjon (DSS) ved avdeling for virksomhetsstyring og anskaffelser (VA) søker en dyktig medarbeider med gode analytiske og strategiske evner til fast stilling som seniorrådgiver i seksjon for økonomistyring (ØKS). Som seniorrådgiver vil du få oppgaver tilknyttet rådgivning med spesielt fokus på periodisert regnskap i virksomhetsstyringen.

Seksjon for økonomistyring (ØKS) er regnskapsfører for DSS som virksomhet. Seksjonen er også ansvarlig for koordinering av revisjoner, internt rapportering og rapportering til- og styringsdialog med KMD.


Du får jobbe med

Som rådgiver/seniorrådgiver i seksjon for økonomistyring vil sentrale oppgaver være:

 • Rådgivning med spesiell fokus på periodisert regnskap i virksomhetsstyringen
 • Bruk av regnskap til effektivitets/produktivitetsanalyser på virksomhetsnivå
 • Budsjettering, rapportering og prognosearbeid
 • Periodeavslutninger
 • Kostnads-, regnskaps- og nøkkeltallsanalyser
 • Utvikling og forvaltning av kostnads- og finansieringsmodell
 • Økonomiopplæring av medarbeidere i virksomheten (økonomi for ikke-økonomer)
 • Deltakelse i prosjekter internt og eksternt
 • Kontakt med regnskapsfører - Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
 • Andre oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområder må påregnes

Vi søker deg som

Stillingen krever at du har:

 • Høyere relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå.
 • Erfaring med periodisert regnskap
 • Erfaring med budsjettering, rapportering og prognosearbeid

Det er i tillegg ønskelig at du har:

 • Erfaring med SRS i statlig forvaltning
 • Bruk av periodisert regnskap i virksomhetsstyring, herunder analyser

 

Vi søker deg som kjenner deg igjen i vårt kundeløftet  "Sammen for felleskapet" og som vil være en god ambassadør for våre verdier:  hjelpsom, engasjert og profesjonell.

 

Personlige egenskaper:

 • Du har helhetlig virksomhetsforståelse
 • Du er:
  • omgjengelig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • selvstendig, initiativrik og strukturert
  • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.


Vi jobber for likestilling og mangfold

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler og eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

For å bli vurdert som søker i disse gruppene, må man oppfylle visse krav. Du kan lese mer om dette på dfø.no - Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.


Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. I DSS er det et godt arbeidsmiljø, du får gode kollegaer og utviklingsmuligheter. Som statlig etat er DSS underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ryddige arbeids- og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter. Pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Lønn: Stillingen lønnes som seniorrådgiver (1364) i lønnsspenn 615 800 - 752 800 (tilsvarende ltr 67-77), avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 


Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. Fyll ut CV og legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:seksjonssjef Hilde Svindal tlf: 916 53 277, epost: hilde.svindal@dss.dep.no eller seniorrådgiver Rune Henjum tlf: 413 30 007, epost: rune.henjum@dss.dep.no


Søknadsfrist: 16.08.2021

Arbeidssted: Oslo sentrum

Arbeidsgiver:
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler